'Versterkt in standpunt heronderhandeling door advies RvS’

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het standpunt van MFK, de grote winnaar van de Statenverkiezingen van 19 maart, over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) was tijdens de verkiezingscampagne helder: Het Coho dient te worden heronderhandeld. In dit kader heeft de partij vandaag een tweede virtuele vergadering met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

mfkDat bevestigt MFK-partijvoorzitter Sithree ‘Cey’ van Heydoorn tegenover het Antilliaans Dagblad. Eerder had de partij al een eerste virtuele vergadering met Knops, waarbij MFK de staatssecretaris erop wees dat het plan is met Nederland te gaan heronderhandelen, ‘zeker gezien het recente advies van de Raad van State’. ,,Bij die eerste vergadering heeft Knops getracht te volharden in het Coho en wilde hij deze aan ons opleggen. Dat was voor ons geen verrassing en we nemen het hem ook niet kwalijk. Het is logisch dat hij dit probeert te doen, maar we hebben met hem gesproken en hem op ons standpunt gewezen. Dat is ook het standpunt waarvoor we vanuit de bevolking bij de verkiezingen het vertrouwen hebben gekregen. We gaan opnieuw in gesprek met Nederland, altijd op basis van wederzijds respect uiteraard, maar Nederland moet onze positie ook begrijpen. Op 15 april ontmoeten we elkaar weer en dan zetten we onze koers voort”, aldus Van Heydoorn.

De MFK-voorzitter stelt dat de partij ‘versterkt wordt in haar standpunt door het advies van de Raad van State en door de reactie van Eerste en Tweede Kamerleden die aangeven dat Coho een aanval is op onze autonomie’. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat Knops de deur open wil zetten om te praten en om een nieuw akkoord te bereiken dat onze autonomie niet zal aantasten”, zo stelt Van Heydoorn tot slot.