Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is voor Curaçao een stemwijzer ontwikkeld - ‘VotaSabí’ (stem wijs) - met daarin dertig stellingen waarop telkens vier antwoordmogelijkheden mogelijk zijn (ja, neutraal, nee en overslaan). Vanaf vandaag is, naast een Engelse, ook een Nederlandstalige en Papiamentstalige versie beschikbaar.

F03 VerkiezingsdebatVolgens de ontwikkelaars hebben tien partijen meegewerkt aan de dertig opgestelde stellingen en zijn deze geselecteerd na een analyse van de partijprogramma’s en gesprekken met mensen van verschillende leeftijdsgroepen. De uitkomst van de Stemwijzer gaat dan ook alleen over deze tien van de vijftien deelnemende partijen. De partijen die niet meedoen zijn Kòrsou dit nos Tur (KdNT), Trabou pa Kòrsou (TpK), Kòrsou Esun Mihó’(KEM), Movementu Futuro Kòrsou (MFK) en Pueblo Soberano (PS).

De dertig stellingen zijn soms duidelijk te relateren aan bepaalde politieke partijen, zoals de stelling over het legaliseren van de verbouw en verkoop van medicinale cannabis, wat alleen door de politieke partij PIN uitgedragen wordt. Maar ook stellingen als dat er een referendum moet komen over onafhankelijkheid of dat rechters Papiaments moeten kunnen spreken, leiden al gauw naar een partij als Kousa Promé.

De werking van de Stemwijzer is als volgt: Iemand stemt vóór, neutraal of tegen op verschillende stellingen (of slaat de vraag over), aan het einde wordt er een staaftabel gepresenteerd waarin aangegeven wordt hoeveel procent de kiezer gemeen heeft met de verschillende partijen.

Het is niet mogelijk om op basis van de Stemwijzer een indruk te krijgen van de populariteit van partijen, want iemand kan zo vaak als hij of zij wil de Stemwijzer doorlopen en de vragen invullen. Dat is ook niet de bedoeling want, zo wordt ook verzekerd, de antwoorden blijven niet bewaard. ,,Als eenmaal de pagina afgesloten is, is de informatie weggegooid”, zo wordt gesteld. Bovendien kan hierdoor ook niet de identiteit van de deelnemer achterhaald worden die mogelijk ongewenst aan uitspraken gekoppeld wordt.

De opstellers leggen uit hoe uiteindelijk het eindresultaat berekend wordt. Zo krijgt de kiezer bij een partij twee punten als het antwoord geheel daarbij past, één punt als er een lichte afwijking is en nul punten als het antwoord helemaal niet bij een partij hoort.

Nog enkele voorbeelden van stellingen uit de stemwijzer: Het Covid-vaccin moet verplicht worden; Het homohuwelijk moet worden ingevoerd en erkend; De ontslagwet moet aangepast worden zodat ondernemers makkelijker personeel kunnen aannemen; Rechters moeten Papiaments kunnen spreken; Politici met een criminele achtergrond mogen niet in de Staten zitten; Curaçao moet een gemeente worden van Nederland; Er moet concurrentie komen in de energiesector; Er moet vrije toegang zijn tot alle stranden.

De stemwijzer is een initiatief van Innovation Ç (Gilberto Morishaw), University of Governance, AVND Group (Ishwar Offerman), Zobra Cw en het Ban Vota-programmateam.

De stemwijzer is in te vullen op votasabi.com.