Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Marinekazerne Suffisant ontvingen 24 leerlingen gisteren hun baret. Voor de aspirant-militairen is de baretuitreiking het sluitstuk van de Elementaire Vakopleiding, die zes maanden duurde. miliciensVan de leerlingen die de opleiding hebben gehaald zijn 20 van de Curaçaose Militie en 4 van de Arubaanse Militie. Dat wordt bekendgemaakt door stafofficier Communicatie Defensie in het Caribisch gebied en woordvoerder Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Stefan de Haan.
De leerlingen hadden deze week hun zogeheten ‘final exercise’ waar alle lessen van de opleiding samenkwamen, zoals amfibisch optreden (van zee naar land), optreden in verstedelijkt gebied en observatieoefeningen, met tot slot een eindmars van 25 kilometer, eindigend op Marinekazerne Suffisant. Hiermee is voor de miliciens de gevechtsopleiding afgerond. De Haan: ,,Zij gaan nu nog drie maanden de module Bewaken en Beveiligen volgen. Pas hierna kunnen de miliciens ook beëdigd worden.” Hoofd Opleiding Centrum Carib, kapitein der mariniers Pieter: ,,De leerlingen zijn de afgelopen maanden aan allerlei beproevingen blootgesteld, waarbij zij mentaal en fysiek flink sterker zijn geworden. Zij hebben bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn.”