Hof in vonnis: niet komen vast te staan dat Garcia detentieongeschikt is

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De 81-jarige Eric Garcia, voormalig directeur van de Girobank, moet alsnog voor vier jaar de gevangenis in. Zo heeft het Hof gisteren in hoger beroep bepaald.

garcia2Hoewel het Hof onder ogen heeft gezien dat Garcia, die van verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen werd verdacht, op leeftijd is en met medische klachten kampt, is daarmee volgens de drie rechters niet vast komen te staan dat hij detentieongeschikt is. Wel heeft het Hof in deze aspecten en de lange duur van de procedure aanleiding gezien om niet de door de procureur-generaal gevorderde celstraf van vijf jaar op te leggen, maar deze tot vier jaar te beperken.
Zo is gisteren in hoger beroep het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg bevestigd. Door het Gerecht in eerste aanleg werd Garcia eerder al tot een gevangenisstraf veroordeeld. Hij mocht na enige tijd vast te hebben gezeten echter naar huis waar hij gedurende de behandeling van zijn zaak in hoger beroep onder huisarrest verbleef. Nu is de celstraf ook door het Hof bevestigd en moet Garcia toch weer terug naar Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).
Ook de beslissing van het gerecht dat een bedrag van ruim 19 miljoen gulden als wederrechtelijk verkregen voordeel aan Garcia dient te worden ontnomen, heeft het Hof gisteren bevestigd. De oud-Girobank-directeur zal dit bedrag aan het land dienen te betalen. Bij gebreke van betaling zal dit worden vervangen door 3 jaar hechtenis.

De feiten waarvoor Garcia is veroordeeld zijn in de jaren 2010 tot 2016 door hem gepleegd in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Banco Maracaibo. Hij heeft toen misbruik gemaakt van die positie en ook van het vertrouwen dat in een curator wordt gesteld door een geldbedrag van ongeveer 11 miljoen dollar van de faillissementsrekening van die bank over te maken naar andere bankrekeningen, aldus het Hof in het vonnis gisteren. ,,Op het moment dat dit dreigde uit te komen, heeft de verdachte verschillende (financiële) documenten laten vervalsen en deze overgelegd aan de rechter-commissaris aan wie hij rekening en verantwoording diende af te leggen in het faillissement.”
Zowel Garcia als het Openbaar Ministerie (OM) heeft 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.