Brandweer vermoedt relatie met Covid-19

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Brandweer Curaçao heeft afgelopen jaar een stijging gezien in het aantal branden. Vooral in juni is een ‘drastische toename’ te zien, als gevolg van de drie onrustdagen waarbij de brandweer moest uitrukken om ‘een recordaantal’ aangestoken branden te blussen.

F01 Toename branden 2Dit staat in het jaarverslag 2020 van de brandweer dat gisteren werd gepubliceerd. ,,In 2020 is de brandweer in het tweede kwartaal actiever geweest. Mogelijk is dit te relateren aan Covid-19, waardoor mensen meer thuis waren en er meer kans is geweest op menselijke fouten die tot brand hebben kunnen leiden”, aldus het jaarverslag.

In april is de brandweer 100 keer uitgerukt voor een brand; in juni gebeurde dit meer dan twee keer zo vaak (222 keer). In de andere maanden moest de brandweer gemiddeld 44 keer de weg op. In totaal zijn er 97 gebouwen in brand geraakt, waarvan 55 een huis. Bij 24 branden ging het om een uitslaande brand, waarbij niet veel meer gedaan kon worden om nog iets te redden. Als dit aantal gebouw- en huisbranden vergeleken wordt met 2017 en 2018 dan is het aantal niet zo hoog, maar in 2019 was er een duidelijke daling te zien van 69 gebouwen, waarvan 44 huizen. In 2020 is er dus weer sprake van een toename. In dit jaar zijn ook drie dodelijke slachtoffers gevallen, twee vanwege brand en één door een gasexplosie in huis. Deze gevallen worden op dit moment door de politie forensisch onderzocht.

De brandweer op Curaçao heeft in 2020 ook in totaal 1.288 keer assistentie verleend. Dat is een kleine afname ten opzichte van 2019 (1.293) en 2018 (1.311). In 2017 werd er 1.082 keer assistentie verleend. Dit aantal bevat niet alleen branden maar ook reddingen. In 2020 zijn er 101 reddingsacties uitgevoerd waarbij mensen of dieren betrokken zijn geweest die in een levensgevaarlijke situatie verkeerden. Ook is 419 keer technische assistentie verleend om zo gevaarlijke situaties te verhelpen of te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bomen die kunnen omvallen, olie op de weg of een boot die op zinken staat. Uit het jaarverslag blijkt overigens dat het in een kleine 52 procent van de gevallen van verleende assistentie gaat om hulp bij branden die niet een direct gevaar vormen, zoals autobranden, vuilverbranding of knoekbranden. De brandweer is ten slotte acht keer uitgerukt waarbij later bleek dat het om een vals alarm ging.