Pauletta (PAR): Waarschijnlijk begin volgende week

Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) verwacht het koninklijk besluit van de Rijksministerraad begin volgende week. Op basis daarvan kan gouverneur Lucille George-Wout de geloofsbrieven van Emmilou Capriles beoordelen.
statenoppositiePauletta vindt het erg dat het niet gelukt is om lokaal een oplossing te vinden voor de impasse die is ontstaan, nu tien oppositieleden consequent de openbare vergaderingen boycotten. ,,Maar een verrassing kan het niet zijn voor de oppositie, want ik heb al lang aangegeven dat ingrijpen door de Rijksministerraad een mogelijkheid was als de situatie zich zou voortzetten.” De Statenvoorzitter zegt dat de oppositiepartijen MFK, KdNT, MP en onafhankelijk Statenleden Rennox Calmes en Jaime Córdoba hun land in diskrediet brengen door hun onverzettelijke houding. ,,Dit komt op naam van Curaçao, niet van de tien leden die weigeren mee te werken aan quorum.”
Zodra het Koninklijk besluit is ontvangen, kan gouverneur George-Wout de geloofsbrieven van beoogd PAR-Statenlid Capriles beoordelen. Dat is in wezen niet meer dan een administratieve handeling, want het onderzoek is al verricht door de Electorale Raad. De gouverneur krijgt de volmacht via de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) die is opgelegd door de Rijksministerraad van het Koninkrijk in Den Haag. In de Rijksministerraad zitten alle ministers van de Nederlandse regering en de drie Gevolmachtigde ministers van Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Een AMvRB moet in het algemeen eerst voor advies naar de Raad van State en wordt dan als koninklijk besluit gepubliceerd in het Publicatieblad.
Met het koninklijk besluit is er geen Statenvergadering nodig om Capriles te kunnen beëdigen. Haar geloofsbrieven stonden voor het eerst op de agenda van de openbare vergadering van 11 februari. Maar de tien oppositieleden zijn deze maand vijf keer op rij niet op komen dagen. Met 20 in plaats van 21 leden, is er geen quorum van minimaal elf leden om een vergadering door te kunnen laten gaan en dus kunnen de geloofsbrieven van Capriles niet worden behandeld. Statenvoorzitter Pauletta vindt de maatregel een schande, maar ook noodzakelijk. Niet zozeer omdat het parlement nu niet kan vergaderen, maar vooral omdat iemand die tijdens de verkiezingen in 2017 is gekozen, wordt belemmerd om tot de Staten toe te treden. ,,Fundamentele rechten worden niet nageleefd. De democratische rechtstaat loopt gevaar.”
Pauletta noemt de woorden van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ‘scherp’. Maar zij is het met hem eens dat het ‘een bepaalde graad van volwassenheid vraagt’ van politici om de autonomie van een land te kunnen dragen. Een andere oplossing dan ingrijpen door Nederland was er niet. Pogingen lokaal liepen op niets uit. Aan een oproep voor een seniorenconvent gaf alleen Rennox Calmes gehoor en de regering had meer tijd nodig om te beslissen over een verzoek voor een AMvRB. Pauletta: ,,We hebben ook juridisch advies ingewonnen, maar in een eerdere zaak (het kort geding dat huidig PAR-Statenlid Shaheen Elhage in augustus 2020 aanspande, red.) bleek de rechter zich niet te willen mengen in politieke aangelegenheden.”