Minister SOAW belooft: Er wordt niet getornd aan pensioen

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering is niet van plan het ouderdomspensioen te verlagen. Dat benadrukt minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).
penshonadoWel geeft hij aan dat ‘de werkelijkheid is dat de Covid-19-pandemie de economische activiteiten op Curaçao drastisch heeft verlaagd en dat daarom de inkomsten van het AOV-fonds ook zijn gedaald’. ,,Wanneer het niet goed gaat met de economie, zullen automatisch ook minder mensen bijdragen met de betaling van hun premie. Aan de andere kant is het zo dat de fondsen wel steeds worden aangewend voor de betaling aan onder andere gepensioneerden en zorgleveraars. Daarom was SVB genoodzaakt een alternatief te formuleren om de uitbetaling van de AOV te kunnen blijven garanderen”, aldus de SOAW-minister, die aangeeft dat het uitgangspunt van de regering is om ‘geen enkel besluit te nemen dat de gepensioneerden zal benadelen’. ,,Gepensioneerden kunnen dus rustig ademhalen want er wordt niet aan hun pensioen getornd.”
Eerder deze week werd een onlangs uitgebracht rapport van SVB ‘Voorstel beheersmaatregelen Sociale Verzekeringsfondsen SVB’ gepubliceerd. Daarin stelde de sociale verzekeringsbank voor om de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) te koppelen aan draagkracht waarbij de AOV-uitkering wordt gekort voor welvarende gepensioneerden. Maar omdat dit aan de Belastingdienst gekoppeld moet worden en de SVB daar niet al te veel fiducie in heeft, werd voorgesteld om eerst een algehele korting op de AOV-uitkering toe te passen op alle uitkeringsgerechtigden van 10 procent.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.