Rhuggenaath overweegt mogelijk tijdelijk pardon

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier en PAR-lijsttrekker Eugene Rhuggenaath werkt aan een nieuw migratiebeleid waarbij hij overweegt de al aanwezige ongedocumenteerden op het eiland de kans te geven onderdeel te gaan vormen van de Curaçaose samenleving.

illegalen,,Ik doel niet direct op een generaal pardon. Maar als ze - al is het tijdelijk - legaal zijn, kunnen ze bijdragen aan de belastingen, kunnen ze ook verzekerd zijn, en zo minder drukken op de zorgkosten”, aldus Rhuggenaath tijdens een interview met Angel van Delden in het politieke programma ‘Voto Latino 2021’.

De premier legt uit: ,,We zijn een inclusieve samenleving. Niemand mag achterblijven. We kunnen niet ontkennen dat veel personen hier leven die niet meer naar hun land terug kunnen, zoals Venezuela. Veel ongedocumenteerden vormen al onderdeel van onze samenleving, zijn productief. Daarom ben ik al een tijdje bezig met de internationale migratieorganisaties International Organization for Migration (IOM) en UNHCR en de Sociaal-Economische Raad (SER) om een oplossing te zoeken voor de immigranten. We willen ook nagaan welke soort immigranten we willen. En degenen die hier al zijn moeten we misschien beter laten integreren in plaats van terugsturen. Het is een gecompliceerd probleem. Want we hebben zelf ook als land financiële problemen en een groot werkloosheidsprobleem, voornamelijk onder jongeren. Van de andere kant, met het toestaan van buitenlanders kunnen we werkgelegenheid creëren, sommigen zijn namelijk kleine zelfstandige ondernemers. We willen een actief migratiebeleid voeren waarbij zelfs mensen uit het buitenland worden aangetrokken om het eiland te helpen ontwikkelen. We hebben ruimte voor meer mensen. Het is goed als de populatie groeit. Zo kan er een tegenwicht geboden worden aan de vergrijzing bijvoorbeeld en kan het AOV-pensioenfonds weer aangevuld worden.”

Op de vraag van deze krant of een dergelijk beleid ook nieuwe illegalen zal aantrekken, antwoordt de premier: ,,Vandaar dat er een beleid moet zijn. Wie willen we actief aantrekken en wie niet? Maar ook hoe om te gaan met ongedocumenteerden als Land, tevens binnen de internationale gemeenschap. Want als klein eiland kunnen we het niet alleen aan. Vandaar dat ik pleit voor een beleid gebaseerd op ‘managed migration’. Migratie en groeiende internationale mobiliteit is een feit. We moeten dit beheersen en benutten voor onze eigen bevolking.”

Rhuggenaath legt in het radioprogramma nog uit dat hij ook laat kijken naar de mazen in de wet. Zo kunnen buitenlanders met een werkvergunning hun kinderen naar school laten gaan, maar een middelbareschooldiploma kan niet uitgeschreven worden aan een leerling die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Sinds het migratiesymposium van mei 2019, georganiseerd door de Sociaal-Economische Raden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, is de regering overigens al bezig met formulering van migratiebeleid. Rhuggenaath verzocht toen zelf een toespraak te mogen houden.