Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het voortgezet onderwijs mag vanaf 5 januari weer fysiek lesgegeven worden. De klassen hoeven niet meer opgesplitst te worden in kleinere groepjes. Ook praktijklessen kunnen weer gewoon doorgaan.

F06 schoolDat heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) bekendgemaakt. De schoolbesturen zijn van de nieuwe maatregel op de hoogte gesteld zodat ook docenten, ouders en leerlingen hierover geïnformeerd kunnen worden.

Er zijn wel enkele voorwaarden, zo benadrukt het ministerie: ,,Stoelen en tafels moeten los van elkaar staan. Bij gymlessen moet zo min mogelijk fysiek contact zijn. Tussen docenten onderling, leerlingen en andere schoolmedewerkers moet twee meter afstand gehouden worden. De leerlingen zelf hoeven geen social distance te houden. De leerlingen moeten zoveel mogelijk op dezelfde plek blijven zitten en naast leerlingen waar zij regelmatig contact mee hebben in de pauze. Samenscholing op en buiten het schoolplein moet voorkomen worden. Getracht moet worden dat leerlingen zo min mogelijk van klas veranderen. Het is beter dat leerkrachten van klas veranderen. De pauzes worden verspreid gegeven of het schoolplein moet opgesplitst worden in segmenten. Scholen kunnen de maatregelen weer opschalen als dit nodig is.”