Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister Steven Martina (MAN) hebben de Nederlandse minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops verzocht om het Koninkrijksproject rond het Plaza Hotel en het oude fort te ondersteunen.

F01 Forti steun Rutte Plaza DushiIn het bijzonder om de twee trekkers van het initiatief - het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) onder leiding van directeur Evelyn Kruithof-Bor; en het Heritage Plaza Consortium (HPC) onder aanvoering van Hans de Boer, tot voor kort onder meer voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW - de nodige hulp te verlenen.

,,Mogen wij u verzoeken om medewerking te verlenen aan beide verkenners bij het leggen van contact met de relevante instellingen en personen in Nederland, zodat wij spoedig zicht krijgen op de mogelijkheden om dit Koninkrijksproject op de juiste wijze van de grond te tillen?”, vragen Rhuggenaath en Martina aan Rutte en Knops in een brief in handen van het Antilliaans Dagblad.

Daarin spreken beide bewindslieden de steun uit vanuit de regering van Curaçao ‘omdat het project een praktische vertaling is van onze economische beleidsdoelen’. ,,Wij hebben als Curaçaose regering dan ook onze actieve ondersteuning toegezegd voor het hele project. Zo zullen wij de zogenoemde ‘red carpet-procedure’ uitrollen als het gaat om vergunningsverlening, de toepassing van alle relevante investeringsfaciliteiten en de inrichting van zodanig beheer van de binnenstad dat leefbaarheid en een vitale economie optimaal worden bediend.”

Het idee is, leggen beide ministers van het kabinet-Rhuggenaath uit, de werelderfgoedstatus van Willemstad te ‘revitaliseren’ en te gebruiken als ‘aanjager voor een hoger economisch groeipad’ van het eiland. Ondanks de coronacrisis heeft de missie van een jaar geleden ‘toch nog tot een aantal follow-up-stappen geleid’, steeds gedragen door private partijen aan zowel Nederlandse als Curaçaose zijde.

Het meest concrete project nu is de samenwerking tussen APC en HPC, bestaande uit drie Nederlandse partijen. Het project beoogt, zoals deze krant afgelopen week al berichtte aan de hand van de presentatie van de initiatiefnemers, de ‘herontwikkeling van de iconische locatie’ van het Plaza Hotel in het oude fort en aan de havenmond van de Sint Annabaai.

Het gaat om twee nieuwe functies. Ten eerste een museale functie, die tegemoetkomt aan de belangstelling van Latijns-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse bezoekers ‘in de cultuurhistorische betekenis van Curaçao’. En op de tweede plaats een fysiek platform, waar Nederlandse/Europese universiteiten en hogescholen hun educatie kunnen aanbieden aan jongeren in de Amerika’s en het Caribisch gebied.

,,Dit laatste sluit aan op de trend van ‘transnational education’, waarbij instellingen hun studenten- en alumni-populaties wereldwijd proberen te bedienen”, aldus de brief van Rhuggenaath en Martina aan hun collega-bewindslieden Rutte en Knops. Verwezen wordt naar de aansluiting hiervan op de exportstrategie van Curaçao.

Als aanvullende kostendragers wordt gedacht aan een zogenoemd boetiekhotel, faciliteiten voor startende ondernemers en woongelegenheid. De presentatie geeft een beschrijving van de plannen. De verder uitwerking ervan wordt nu ter hand genomen.

De initiatiefnemers hameren er zelf op dat het hier ‘in feite om een Koninkrijksproject gaat’. Het erfgoed is koninkrijkserfgoed en de gewenste onderwijsfuncties zijn heel goed voor Curaçao, maar bedienen ook de Nederlandse onderwijsinstellingen. ,,Immers, beide functionaliteiten bieden ook aan Nederlandse instellingen een relatief goedkope etalage op de Amerika’s, terwijl ze een enorme stimulans kunnen geven aan de economie en samenleving van Curaçao.”

Premier Rhuggenaath en minister Martina van Economische Ontwikkeling van Curaçao zeggen zich ‘zeer te realiseren’ dat dit Koninkrijksproject nooit een succes kan worden als niet ook aan de Nederlandse zijde steun worden geboden, alsmede enthousiasme wordt gevonden in de domeinen van cultuur, erfgoed en educatie.

Beide beklemtonen dan ook dat het project ‘veel meer is dan een eenvoudig vastgoedproject’. Het zou geweldig zijn voor het Koninkrijk als het project zou slagen en via Willemstad wordt bijgedragen aan de etalagefunctie van cultuur en onderwijs in andere werelddelen. Daarom vragen zij premier Rutte en staatssecretaris Knops om ook de nodige ondersteuning te geven.