Van onze correspondent

Leeuwarden - Een grondwetswijziging neemt te veel tijd in beslag. Daarom wil de Fryske Nasjonale Partij (FNP) de officiële erkenning van het Fries als taal van het Koninkrijk vastleggen in het Statuut. Dan kunnen tegelijk het Papiaments en Engels die erkenning krijgen, vinden de Friezen in een oproep aan het provinciebestuur van Friesland.

fnpDe FNP komt nu met het voorstel, omdat verschillende partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen om het Fries in de Grondwet te verankeren. De huidige regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trok twee jaar geleden een vergelijkbaar voorstel in, omdat het niet dringend was en ‘constitutioneel onvoldoende rijp’ zou zijn.
De FNP stelt vast dat er in Den Haag bij sommige partijen weerstand is tegen een grondwetswijziging ten behoeve van het Fries. Fractievoorzitter Sijbe Knol: ,,Het Statuut is niet zo bekend (in Nederland, red.), maar het is de allerhoogste wettelijke regeling van ons Koninkrijk en staat als norm boven de Grondwet.”

Het Statuut is volgens de FNP eenvoudiger aan te passen dan de Grondwet. Knol denkt daarbij ook aan de Caribische rijksdelen: ,,Met een aanpassing van het Statuut zouden in één keer naast het Fries ook de talen van de Antillen - het Papiaments en het Engels - opgenomen kunnen worden. Dat dat niet gebeurde was eerder een punt van kritiek bij de voorgestelde grondwetswijziging van 2010. Wij vragen het provinciebestuur om aan de slag te gaan met ons voorstel en daarvoor ook contact op te nemen met de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.”
De sprekers van het Fries, maar ook de sprekers van het Papiaments en Engels op de eilanden verdienen het dat hun talen een volwaardige status krijgen in het Statuut, vindt de FNP. Om de Grondwet te wijzigen moet een zware procedure worden doorlopen, met twee lezingen in zowel de Eerste als de Tweede Kamer en een twee derde meerderheid in tweede lezing.
De procedure van het Statuut is aanzienlijk minder moeilijk: voor een aanpassing van het Statuut zijn naast een gewone meerderheid in de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer uiteindelijk drie gewone meerderheden in de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten nodig. De FNP vraagt het provinciebestuur daarom om de regeringen van de drie Caribische landen te benaderen en samen te werken.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.