Tijdens persconferentie met Rhuggenaath, Martina en Knops

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vanochtend is het dan zover: de ondertekening van de ‘Politieke overeenkomst tussen Curaçao en Nederland’ in verband met het COHO, het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.
ondertekeningDit zal plaatsvinden tijdens een gezamenlijke persconferentie om 10.00 uur in de Ballroom van het Renaissance Resort. Bij die gelegenheid spreken minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) en de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA). Beiden arriveerden gisteren vanuit Nederland, waar de Curaçaose premier was in verband met de Rijksministerraad (RMR) afgelopen vrijdag waarin het pakket is aanvaard. Daarnaast spreekt bij de ondertekening ook minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina (MAN). Daarmee wordt de belangrijke politieke overeenkomst gedragen door de leiders van beide regeringspartijen van Curaçao.
Naar wat deze krant heeft begrepen, wordt het zogeheten Landspakket - als een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut - getekend. Het voorstel consensusrijkswet COHO, dat ten aanzien van Curaçao nu dus is uitgewerkt, wordt nog niet gepubliceerd, zoals wel in juli met de CHE (Caribische Hervormingsentiteit) het geval was. Pas na advies van de Raad van State van het Koninkrijk (RvSK) en nader rapport, bij aanbieding aan de Tweede Kamer, worden de stukken openbaar.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.