Klesch gedreigd met persoonlijke claim RdK-directeur

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK)/CRU zijn met de Klesch Group een arbitrageproces gestart om de onderlinge problemen op te lossen. Dat is zo geregeld in de overeenkomst met Klesch, de zogenoemde Asset Purchase and Sale Agreement (APSA). arbitrage
Het verzoek om een arbiter in te schakelen is gekomen van de Klesch-groep in een brief die op 20 augustus gestuurd is naar RdK/CRU. De bestuurder ad interim van RdK, Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy legt uit dat toen in juni duidelijk werd dat de overeenkomst met Klesch niet van de grond kwam, de stemming en correspondentie steeds grimmiger werd. Op basis daarvan is door RdK/CRU in juni een brief geschreven naar de regering, waarin het Land Curaçao, via de Raad van Ministers verzocht is om De Lannoy en de RvC-leden schadeloos te stellen, mocht het zover komen dat zij ook persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden worden door Klesch. En die dreiging was er, zo blijkt uit de brief die geschreven is nog vóórdat de deal met Klesch in juli definitief afketste.
In die tijd was RdK al bezig met het aangaan van bewaarnemingsovereenkomsten, voor opslag van olie bij Bullenbaai, om zo de kosten van RdK en CRU te kunnen blijven dekken. Volgens RdK zou de APSA het aangaan van bewaarnemingsovereenkomsten niet verbieden en ook niet voorschrijven dat hiervoor toestemming nodig is van Klesch. ,,Desondanks neemt Klesch het standpunt in dat RdK/CRU voor het aangaan van bewaarnemingsovereenkomsten toestemming van Klesch behoeven en zijn RdK/CRU schriftelijk aansprakelijk gesteld voor schade. De bestuurder ad interim is ook persoonlijk aansprakelijk gesteld door Klesch”, zo wordt in de brief uit de doeken gedaan.
Aangegeven wordt dat De Lannoy en de RvC-leden geen reden hebben aan te nemen dat de aansprakelijkheidsstelling door Klesch juridisch houdbaar is. Maar het dreigement draagt toch een bijzonder persoonlijk risico in zich, zoals bijvoorbeeld langdurige en kostbare procedures, zo wordt aangevoerd. De Lannoy en de RvC menen dat dit risico niet valt binnen wat van hen gevergd wordt. In de brief naar de regering wordt geschreven: ,,Daarbij geldt dat het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomsten het financiële belang van RdK en daarmee het land Curaçao als enig aandeelhouder dient, maar ook beoogt inkomsten te genereren waarmee behoud van aanzienlijke arbeidsplaatsen mogelijk wordt, hetgeen het algemeen belang dient.”
De brief vervolgt: ,,Op grond van het voorgaande wordt de Raad van Ministers verzocht ermee akkoord te gaan dat het Land Curaçao de bestuurder ad interim en de leden van de RvC persoonlijk zal vrijwaren voor alle schade en kosten waarvoor zij mochten worden aangesproken door Klesch in verband met (het voornemen tot) het aangaan van bewaarnemingsovereenkomsten.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.