Van onze correspondent
Den Haag - Studenten uit Sint Maarten doen het in Nederland in het hoger beroepsonderwijs (hbo) het beste. Arubaanse studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) doen het duidelijk slechter en hun rendement daalt bovendien. Studenten uit Curaçao doen het in het wo juist iets beter.
De Nederlandse minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs verwacht eind dit jaar de resultaten van een onderzoek naar de aansluiting van het onderwijs in het Caribische deel van het Koninkrijk op het Europees-Nederlandse hoger onderwijs. Uit de onlangs aan de Tweede Kamer gestuurde Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs blijkt dat het rendement van Caribische studenten in Nederland laag is. Studenten
Dit wordt al jaren geconstateerd. Daarom hebben de vier ministers van Onderwijs van het Koninkrijk eerder dit jaar samen opdracht gegeven voor een breed onderzoek naar de ervaringen van Caribische studenten en van de onderwijsinstellingen met die studenten. Ze willen weten wat de oorzaken zijn van het lage rendement van de Caribische studenten. In januari 2021 bespreken de ministers de resultaten van het onderzoek.
In de monitor staat dat er jaarlijks 800 tot 1.000 studenten met een Caribische vooropleiding naar Nederland gaan voor een hbo- of wo-studie. De meeste studenten komen uit Curaçao en Aruba en het aantal studenten vertoont een licht stijgende trend.
De studieresultaten vallen zoals bekend tegen. Ook de uitval is hoog en Caribische studenten switchen vaak. Dat gebeurt vaak tijdens of na het eerste studiejaar.