Mc William: Onacceptabel zoals Nederland met ons is omgegaan

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Staten hebben afgelopen vrijdag middels een motie officieel hun steun uitgesproken aan de regering van Curaçao om de onderhandelingen op ambtelijk niveau af te ronden opdat nu op politiek niveau ingestemd kan worden met de inhoud van het Landspakket en de conceptrijkswet Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO) zoals gewijzigd om vervolgens verdere liquiditeitssteun te kunnen ontvangen.

statenDe motie is met elf stemmen voor (coalitie) en zeven tegen (oppositie) aangenomen. In de motie wordt de regering ook aangespoord om de aan het parlement in een presentatie naar voren gebrachte punten, te weten de gift van 30 miljoen euro voor onderwijs, de nodige kapitaalinjectie om het Girobank-probleem op te lossen, de financiering van sociale maatregelen en de verwezenlijking van het garantiefonds ter stimulering van de economie, bij voorkeur voor het einde van dit jaar te concretiseren. Deze punten werden tijdens een presentatie van het technisch team dat de onderhandelingen met Nederland voert, naar voren gebracht als punten waar op politiek niveau over wordt gesproken.
Ook moet de regering van Curaçao erop toezien, zo geeft de motie aan, dat het Landspakket daadwerkelijk afgesplitst wordt van de rijkswet en in een onderlinge regeling wordt ondergebracht.

Ook een andere motie heeft het vrijdag met elf stemmen voor en vijf tegen gered. Het betreft een motie waarmee een petitie van 14 Statenleden en sociale organisaties en vakbonden door de Staten wordt ondersteund en waarover de Verenigde Naties (VN) worden geïnformeerd. Met de petitie wordt getracht het zelfbeschikkingsrecht dat volgens tekenaars de afgelopen jaren minder is geworden, terug te krijgen. Daarvoor wordt de VN nu aangeschreven. Opvallend is dat de PAR-fractie bij deze motie verdeeld is. Walroud tekent als enige van de PAR-fractie vóór deze motie, terwijl de overige vijf fractieleden tegen stemmen.
Ook de MAN-fractie, wier leden de petitie eerder steunden, hebben vóór de motie gestemd. Statenlid Giselle Mc William (MAN) voerde aan dat ‘we de manier waarop Nederland in eerste instantie met ons is omgegaan, niet mogen accepteren’. ,,Het gaat nu om de CHE, maar we moeten niet alleen aan vandaag denken. Denk ook aan morgen. Zolang we voor autonomie kiezen, moeten we die veiligstellen en waarborgen. En van wat we tot nu toe hebben gemerkt, geeft Nederland ons die ‘safe guard’ niet.”
Mc William wees erop dat de politici in Nederland met de jaren zijn veranderd. ,,De hele houding van politiek Den Haag naar de eilanden toe is veranderd. We kunnen dus verwachten dat toekomstige politici niet veel beter zullen zijn. Stel je voor dat er morgen een kabinet-Baudet (Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, red.) aantreedt of een kabinet-Wilders (Geert Wilders, van PVV, red). Wie geeft ons dan nog de safe guards die we nodig hebben?”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.