President-commissaris Zuleika Lasten belast met reilen en zeilen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij de Gaming Control Board (GCB) zit algemeen directeur Gino Campbell sinds enkele maanden thuis nadat zijn herbenoeming niet doorging. Alles wijst erop dat voorzitter Zuleika Lasten van de raad van commissarissen (RvC) is aangesteld als interim-directeur, althans is belast met het dagelijks bestuur.

F04GCB Gijsbertha Campbell LastenMinister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) wil desgevraagd echter niet veel zeggen. ,,Ik geef geen commentaar over de status van werknemers.” Hij verwijst naar Lasten, president-commissaris, ‘die verantwoordelijk is voor werving en selectie van de directeur’. Lasten reageerde nog niet op berichten van deze krant.
Stichting Gaming Control Board, opgericht in 1999, is belast met het toezicht op de casinosector en sinds kort ook op de online gaming-sector. GCB geeft vergunningen af, verlengt ze, of trekt de vergunningen in voor casino’s, de loterijsector (met uitzondering van de Landsloterij), de charitatieve bingo en ‘bon ku ne’ en tegenwoordig dus ook voor online gaming. Verder is de stichting belast met het administreren van alle gegevens met betrekking tot en het innen van gelden uit de casinosector en de afdracht daarvan aan het Land Curaçao.
Bij de GCB, gevestigd aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina, zijn circa 35 personen werkzaam. Volgens de Kamer van Koophandel bestaat het bestuur momenteel uit slechts drie commissarissen: naast Lasten zijn dat Clarelli Hato-Willems en Jamir Barton. Lasten, die nu sinds enige tijd ook het bestuur voert, is bekend als fiscalist. Zij was voorheen Tax Partner van het toenmalige PwC Dutch Caribbean. Zij is verder lid (geweest) van diverse commissies, waaronder vicevoorzitter van de Curaçao International Financial Services Association (Cifa).
De redenen van en achter het voor velen plotselinge vertrek van Campbell als directeur zijn en blijven vooralsnog duister. Hij was tweemaal interim-directeur bij de GCB, de eerste keer van medio 2011 tot half 2012 en de tweede keer van april 2013 tot februari 2014. Na werving en selectie werd Campbell vanaf augustus 2014 algemeen directeur voor een periode van drie jaar. In 2017 volgde herbenoeming. De verwachte herbenoeming dit jaar bleef uit.
In de toelichting op de laatst uitgebrachte jaarrekening, die onlangs aan de Staten werd aangeboden, staat te lezen dat in december 2017 een statutenwijziging bij Gaming Control Board is doorgevoerd. Net als voorheen het bestuur, bestaat de RvC uit vijf functies. De RvC telt momenteel echter slechts drie leden, zoals het Handelsregister van de KvK laat zien, en zou sinds de inwerkingtreding van de nieuwe statuten - die in lijn zijn gebracht met de Code Corporate Governance - nog niet voltallig zijn geweest.
Volgens de oude statuten werden de bestuursvoorzitter en secretaris door de minister van Financiën aangewezen. De overige drie bestuursleden werden voorgedragen door het Openbaar Ministerie (OM), de Centrale Bank (CBCS) en de Kamer van Koophandel (KvK). In de nieuwe statuten worden alle RvC-leden aangewezen door de minister van Financiën; sinds ruim drie jaar is dat Gijsbertha.
Volgens de website gamingcontrolcuracao.org is GCB sinds eind vorige eeuw de toezichthouder van de casinosector. In 2015 werden de taken voor het eerst uitgebreid met het toezicht op de naleving van de Sanctielandsverordening door casino’s. In 2017 werd de GCB ook verantwoordelijk voor de loterij-, bingo- en zogeheten ‘bon ku ne’-vergunningen.
Begin vorig jaar werd de GCB aangewezen als de toezichthouder op de naleving van de antiwitwaswetgeving door de gehele kansspelsector. En nog in maart dit jaar, toen de coronacrisis in alle hevigheid uitbarstte, werd Campbell als de algemeen directeur van de GCB door de minister belast met de vergunningverlening - ‘ondergemandateerd’, zoals dat officieel heet - voor en het toezicht op de online gaming-sector. Al eerder werd de online gaming-portefeuille overgedragen van de minister van Justitie (momenteel PAR-bewindsman Quincy Girigorie) naar MAN-minister Gijsbertha van Financiën.
De stichting GCB is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) en hetzelfde van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (MOT). Het AML/CFT-toezicht (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of terrorism) bestrijkt de hele kansspelsector in en vanuit Curaçao.
In zijn directieverslag, gedateerd 24 juli 2020, schrijft Campbell dat het voor de nieuwe rol van GCB van essentieel belang was ‘het professionalisme binnen de organisatie te verhogen’, alsmede het ‘realiseren van een cultuuromslag’. ,,De rol van kansspeltoezichthouder vereist een hoge mate van specialistische kennis en expertise, juist vanwege de veelzijdigheid en de complexiteit van de kansspelsector.”
Hij benadrukte dat het van belang is dat er binnen de kansspelsector ‘awareness bestaat over het belang van AMT/CFT en hun rol daarin’. Volgens Campbell moet GCB ‘een integere vakbekwame op kennis gebaseerde effectieve regulator zijn van alle kansspelen, die niet alleen lokaal maar ook internationaal de reputatie van Curaçao als kansspeljurisdictie opkrikt en hooghoudt’.
Kort daarop moet duidelijk zijn geworden dat herbenoeming dit keer er niet in zit en naar verluidt zit hij sindsdien thuis. Zelf geeft Campbell geen commentaar. En minister Gijsbertha verwijst voor nadere informatie naar president-commissaris Zuleika Lasten, maar vanuit de RvC van GCB worden tot nu toe geen mededelingen gedaan. Op de vraag ‘waarom er zo geheimzinnig wordt gedaan’ geeft de bewindsman geen antwoord.