CBCS reageert feitelijk op jongste aanval Ennia-eigenaar

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Aan de kant van de heer Ansary is tot nu toe geen enkele beweging richting een concreet schikkingsvoorstel gekomen, ondanks diverse uitnodigingen daartoe.”

F03Ansary beweegt nietZo reageert de Centrale Bank CBCS op een ‘statement’ van Hushang Ansary’s Parman International bv (PIBV) waarin, zoals hij zelf zegt, ‘met krachtige bewoordingen’ kritiek wordt geleverd aan het adres van de Centrale Bank, die ‘falen’ wordt verweten ten aanzien van het mandaat dat in verband met Ennia werd verkregen met de noodregeling in 2018.
Terwijl PIBV namens Ansary vooral kijkt naar de periode ná de door het gerecht uitgesproken noodregeling van 6 juli 2018, heeft de CBCS juist aandacht voor alles wat zich in de periode vóór die datum binnen en met betrekking tot de Ennia Groep heeft voorgedaan.

,,Na een uitgebreid onderzoek kon worden vastgesteld dat door wanbeleid van oud-beleidsbepalers en aandeelhouders, waarbij weloverwogen gebruik is gemaakt van ondoorzichtige constructies en van de instellingen die buiten het toezicht van de CBCS vielen, Ennia een schade heeft geleden van minimaal 700 miljoen gulden”, legt de Centrale Bank andermaal uit.

,,Die schade vordert Ennia nu terug in de aansprakelijkheidsprocedure die op 11 oktober 2019 met een verzoekschrift aanhangig is gemaakt. Bijna een jaar daarna, op 28 september 2020, is door de heer Ansary in die procedure gereageerd op het bewijsmateriaal en de onderbouwing van de stellingen in het verzoekschrift.”
Afgelopen maandag heeft advocaat Mirto Murray (op de foto rechts) namens de gedaagden PIBV, Ansary, zijn dochter Nina Ansary en de voormalige Ennia-directeuren Ralph Palm en Abdallah Andraous de zogeheten conclusie van antwoord bij het gerecht ingediend. Het document wil de raadsman niet delen met de media. In plaats daarvan stuurde PIBV een verklaring naar de pers, waarin fel wordt uitgehaald naar de CBCS en - niet voor het eerst - specifiek naar CBCS-directeur Jose Jardim. Al eerder richtte Ansary zijn pijlen op de financieel-economisch directeur van de Centrale Bank.

Door het Antilliaans Dagblad gevraagd om een reactie, geeft de CBCS het volgende op feiten gebaseerde commentaar:
,,Begin juli 2018 is, op verzoek van de CBCS, door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van onder andere Ennia Caribe Leven nv, Ennia Caribe Schade nv en Ennia Caribe Zorg nv. De heer Ansary heeft die uitspraak van de rechter via meerdere gerechtelijke procedures aangevochten en deze procedures verloren. Ook de US Bankruptcy Court in New York heeft de noodregeling erkend en het verweer van de heer Ansary daartegen verworpen. De rechtmatigheid van de noodregeling staat vast. De noodregeling is ook uitgesproken tegen Ennia Caribe Holding nv en EC Investment nv. Die twee instellingen stonden niet onder het toezicht van de CBCS en daardoor was het pas na het uitspreken van de noodregeling mogelijk om de ware omvang van de problematiek te overzien.”

Ook meldt de Centrale Bank: ,,De CBCS is steeds bereid serieuze schikkingsonderhandelingen te voeren. In de afgelopen jaren - voor en na het uitspreken van de noodregeling - zijn meerdere keren uitgebreide besprekingen met de heer Ansary gevoerd. Indien de heer Ansary met een concreet en realistisch schikkingsvoorstel komt om de door Ennia geleden schade te compenseren, staat de CBCS klaar om daarover in gesprek te gaan.”

Intussen werkt de CBCS samen met het managementteam bij Ennia naar eigen zeggen ‘onverminderd hard verder aan de wettelijk opdracht tot herstructurering van Ennia’. De overige opmerkingen en beschuldigingen van Parman International en Ansary laat de CBCS kennelijk voor hun rekening, want daar wordt verder niet op ingegaan. Het gaat dan om de ‘miljoenenverliezen’ en het ‘verlies aan marktaandeel’, waardoor ‘de belangen van polishouders en de baanzekerheid van het personeel gevaar lopen’.

Ook speelt Ansary de huidige top van de CBCS uit tegen de vorige directie van de Centrale Bank, destijds onder aanvoering van president Emsley Tromp, want met het optreden sinds 2018 worden volgens Ansary de besluiten van de voorgangers gedurende de afgelopen elf jaar ‘in diskrediet’ gebracht. Al die jaren werd gewoon ingestemd met de publicatie van de jaarcijfers van Ennia. Door hier nu tegenin te gaan wordt, aldus Ansary, het vertrouwen van het publiek in de CBCS ‘ondermijnd’.