MEO ontkent achterstand: 50% ‘voorschot’ in meeste gevallen al betaald

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De NOW-loonsubsidies laten in een flink aantal gevallen lang op zich wachten. Terwijl de uitkering bedoeld is om werkgelegenheid te behouden, moeten veel ondernemers soms weken of zelfs een maand wachten.


nowOp de vraag aan minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling, die sinds juni verantwoordelijk is voor de uitvoering van NOW, of het klopt dat er een (grote) achterstand is in de uitkering; dat bedrijven die NOW hebben aangevraagd over augustus die nog steeds niet hebben ontvangen, luidt het antwoord ontkennend.
,,Er is geen flinke achterstand in de betaling van augustus. Het is wel zo dat de betalingen vanwege de tijd die het controleproces in beslag neemt sinds de maand juli in twee tranches van 50 procent betaald worden. Dit geldt dus ook voor de maand augustus. Deze week vinden de resterende betalingen van augustus plaats. Daarnaast kan het uitbetalingsproces ook een aantal dagen duren.”
Toch krijgt de redactie uit verschillende hoeken informatie dat het wél langer duurt en dat heel wat zaken zelfs de 50 procent ‘voorschot’ nog niet hebben gezien, terwijl ze wel aan de criteria voldoen, in eerder maanden wel NOW kregen, en ook niet op de hoogte zijn gesteld dat ze eventueel niet compliant zijn.
Wat zijn de obstakels?, vraagt de redactie aan MEO. ,,Het ligt grotendeels aan de tijd die het controle- en betalingsproces in beslag neemt”, luidt het antwoord van het ministerie. ,,Er zijn ook obstakels bij de bedrijven zelf die nog het een en ander qua bewijzen dienen in te leveren zodat de controle afgerond kan worden. Desalniettemin krijgen ze de eerste tranche van 50 procent voorgeschoten om te vermijden dat ze met liquiditeitsproblemen te maken krijgen.”
NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) werd in april geïntroduceerd in verband met de coronacrisis. Doel is bedrijven bij te staan in de uitbetaling van de lonen om zo, ondanks groot omzetverlies, zoveel mogelijk banen te behouden. Sinds begin juni valt NOW onder MEO. Om specifiek te zijn onder de directeur van de sector Economische Ontwikkeling en Innovatie (EO&I).
De Sociale Verzekeringsbank SVB en de Stichting Belastingaccountantsbureau SBAB zijn de twee uitvoerende instanties binnen de NOW-regeling. En het ministerie van Financiën draagt zorg voor de benodigde financiële middelen.
Wat de funding van NOW betreft, zegt Martina dat de uitkeringen tot en met september zijn ‘gegarandeerd’. Over de resterende maanden van 2020 is hij ‘positief gestemd’, vooral omdat zijn partijgenoot minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën heeft verklaard dat Curaçao een ‘fall back position’ heeft, mocht de Nederlandse liquiditeitssteun uitblijven.
Gijsbertha verklaarde drie alternatieven voor financiering te hebben, waaronder overname door APC (Algemeen Pensioenfonds Curaçao) van de vordering die het Land heeft op het nieuwe ziekenhuis CMC (Curaçao Medical Center). Het is niet bekend in hoeverre APC hier open voor staat. Volgens de minister is in deze constructie geen instemming van het College financieel toezicht (Cft) nodig.
Terug naar de NOW-regeling, die volgens veel ondernemingen te lang op zich laat wachten. Schiet de NOW-regeling hiermee niet aan zijn eigen doel voorbij, namelijk werkgelegenheid in stand houden?, is de vraag, omdat bedrijven de salarissen over september al moeten betalen terwijl ze nog op de subsidie van augustus wachten.
,,Nee”, laat MEO weten. ,,Want in principe zijn de aanvragen positief door de beoordeling van het systeem gegaan en gezien het allemaal reeds bekende en in de eerdere maanden gecontroleerde bedrijven zijn, is de kans dat ze loonsubsidie niet krijgen zeer klein.”
Het ministerie van bewindsman Martina laat verder weten: ,,De bedrijven kunnen dan gerust de betalingen van de salarissen van hun werknemers voorschieten en krijgen de 60 procent loonsubsidie conform hun vastgestelde omzetderving als restitutie terug. Immers, de werknemers blijven - ondanks de tegemoetkoming van de NOW-regeling - in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de werkgevers.”
Wat doet MEO eraan om de problemen op korte termijn te verbeteren? ,,Vanuit ons ministerie zijn we constant in gesprek met de twee uitvoerende organisaties (SVB en SBAB, red.) om het proces waar mogelijk te versoepelen en te bespoedigen. Er wordt maandelijks geëvalueerd en aangestuurd om de bedrijven zoveel mogelijk tegemoet te komen. Vandaar dat er nu ook in twee tranches van 50 procent wordt betaald.”
De overheidsuitgaven gemoeid met de NOW-regeling verschillen per maand, laat de sector Economische Ontwikkeling en Innovatie (EO&I) weten, omdat het afhankelijk is van de hoeveelheid bedrijven die een aanvraag doen. ,,Op basis van de afgelopen drie maanden spreken we van een gemiddelde van 10 miljoen gulden per maand”.
Tot slot vraagt deze krant tot wanneer de NOW is gegarandeerd. ,,Op basis van de resterende middelen van de eerste en tweede tranche van de lening van Nederland, kunnen we een voorzichtige projectie doen tot en met de maand oktober. Dit is uiteraard gebaseerd op de trend van de afgelopen drie maanden, waarbij ongeveer een gemiddeld van 500 bedrijven een aanvraag hebben ingediend.”
In een aparte toelichting houdt minister Martina het voorlopig in elk geval gegarandeerd op tot en met september. Maar op basis van uitspraken van Financiënminister Gijsbertha is hij gunstig gestemd over ook het laatste kwartaal van 2020, zelfs zonder liquiditeitssteun van Nederland.
Martina ziet overigens qua liquiditeitspositie een verschil tussen bedrijven die op basis van een gezonde bedrijfsvoering een reserve hebben en die niet direct krap komen te zitten en bedrijven die dat niet (meer) hebben. Maar in het kader van NOW heeft de regering volgens hem nooit gezegd binnen welke termijn ondernemingen de subsidiegelden ontvangen. Desondanks heeft het alle aandacht van de bewindsman van MEO.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.