Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Miles Mercera heeft gisteren officieel bekendgemaakt dat hij zich als leider van Vishon verkiesbaar stelt voor de verkiezingen die in maart 2021 plaatsvinden. Volgens Mercera, die afgelopen vrijdag zijn ontslag indiende als ceo van hospitalityvereniging Chata, vraagt Curaçao al tijden naar een ‘nieuw soort politiek leiderschap’ en zal hij hier gehoor aan geven.

F00Miles Mercera 1Volgens de leider van Vishon is het tijd dat de traditionele politiek een stap terug doet ‘zodat nieuwe denkwijzen een kans krijgen om te slagen’. Het streven van Mercera met Vishon is verandering teweeg te brengen door middel van gelijke kansen, ruimte voor innovatie en leiderschap gedreven door visie, aldus een persbericht. En Mercera zegt zelf: ,,Sinds ons eiland in het hart getroffen is door Covid-19 is leiderschap harder nodig dan ooit. Ik wil bewijzen dat er bekwame leiders zijn en dat wij als Curaçao de capaciteiten bezitten die nodig zijn om ons eiland te doen ontwikkelen tot een diamant vol perspectief. Via deze weg doe ik een oproep aan de Curaçaose bevolking om met een gemeenschappelijke visie te werken aan een betere toekomst voor ons land. Vishonario, bo ta ban pe? (Visionair, gaan we ervoor?).”

Vishon staat voor een Curaçao waarbij ‘iedereen een eerlijke en gelijke toegang heeft tot goed onderwijs en mogelijkheden krijgt voor persoonlijke ontwikkeling’. Daarnaast staat de partij voor een politiek waarin ‘op het gebied van economie gebroken wordt met het implementeren van oude oplossingen’. ,,Onze economie heeft een impuls nodig en dat realiseren we niet door om de situatie heen te blijven draaien. Er moeten snel beslissingen genomen worden om onze economie te diversifiëren, waardoor we naast de toeristische sector meer succesvolle sectoren hebben.” Daarnaast dient volgens Vishon onder andere werk gemaakt te worden van de versimpeling van het fiscaal stelsel, modernisering van de arbeidswetgeving en verlaging van de ‘cost of doing business’. ,,Hiermee wordt ons eiland aantrekkelijk voor lokale en internationale investeerders, wat vervolgens zal bijdragen aan een toename van de behoefte aan lokale arbeidskrachten.”