Onderwijsveld heeft coronaplan fase 2 al klaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het onderwijs zijn verschillende noodplannen in de maak om zo accuraat mogelijk te kunnen reageren op een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Deze noodplannen zijn in fasen verdeeld en lopen gelijk aan de fasen die door het calamiteitenteam zijn geïdentificeerd. coronaplan ,,Voor fase 2 ligt er een actieplan klaar dat besproken is met de verschillende schoolbesturen en andere partners zoals de vakbond. Op dit moment wordt gewerkt aan een actieplan voor fase 3. Belangrijk is om aan te geven dat het om dynamische plannen gaat die als uitgangspunt dienen voor de schoolbesturen en schooldirecties. Op schoolniveau kunnen deze plannen verder ingevuld worden”, zo legt de waarnemend minister van Onderwijs, Eugene Rhuggenaath, uit aan onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes die hier vragen over stelde. De minister laat weten dat er eind augustus ook een webinar is georganiseerd waarin alle betrokken schoolleiders vragen konden stellen en van gedachten konden wisselen. Bedoeling is dat de verworven kennis weer doorgegeven is aan de verschillende leden van de schoolteams. Voor de scholen zijn ook protocollen uitgegeven over hoe te handelen bij mogelijk geïnfecteerde leerlingen of leerkrachten.

Op de vraag waarom een school met een geïnfecteerde leerling niet twee weken sluit, antwoordt de minister dat dit een zware maatregel is en ook niet geadviseerd wordt door de experts. ,,Het sluiten van scholen heeft niet alleen een grote mentale impact op leerlingen, leerkrachten en ouders, maar ook economische gevolgen, omdat er niet direct opvang is voor de kinderen en ouders vervolgens niet naar het werk kunnen. De procedure bij een besmetting op school is om de persoon in kwestie gelijk in quarantaine te plaatsen en via contactonderzoek andere personen te testen. In het actieplan fase 2 staat: ,,Als een familielid/huisgenoot van een leerling of personeelslid in quarantaine moet, gaat de leerling of het personeelslid ook in quarantaine. Dit gebeurt als het familielid in aanraking is geweest met een positief geval. Bij aanwezigheid van positieve gevallen in huis, worden deze personen geïsoleerd en huisgenoten gaan in quarantaine. Als een ouder positief is getest, gaat het kind dat negatief is getest in quarantaine. De feitelijke ‘contact tracing’ wordt door de afdeling Epidemiologie gedaan van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De schoolleiding faciliteert dit proces met informatievoorziening.”
Het is nog steeds zo dat er in het klaslokaal geen afstand gehouden hoeft te worden, zo bevestigt Rhuggenaath.