Premier: Bezoek Knops moet leiden tot besluit

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - ,,We willen gebruikmaken van het bezoek van de staatssecretaris om juist een resolutie te bereiken over de punten die voor hen én voor ons belangrijk zijn om vervolgens de volgende stap te kunnen zetten en de financiering vast te stellen die wij zo dringend nodig hebben om deze crisis, veroorzaakt door de wereldwijde Covid-19-pandemie, te kunnen overleven.”

prmierDat liet premier Eugene Rhuggenaath dinsdag, op de vooravond van het bezoek van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties, in een toespraak weten. Knops is vandaag en morgen op Curaçao waar hij onder andere gesprekken zal voeren met de premier, maar ook met gouverneur Lucille George-Wout en enkele sociale partners. Het bezoek van Knops aan Curaçao komt op een cruciaal moment, omdat de gesprekken over de Caribische Hervormingsentiteit nog steeds gaande zijn en Curaçao op 1 september moest voldoen aan de voorwaarden voor de tweede tranche liquiditeitssteun in de coronacrisis.

De realiteit waar Curaçao nu in verkeert, is dat het land te kampen heeft met een precaire financiële situatie en enorme sociaaleconomische uitdagingen. ,,Daarbij komt nog dat we een toename ervaren van de lokale Covid-19-besmettingen, hetgeen sociaaleconomische repercussies met zich mee kan brengen. Ondanks deze moeilijke situatie is het Curaçao tot nu toe gelukt een grote hoeveelheid banen te behouden, individuele ondernemers te steunen en wat verlichting te bieden door bijvoorbeeld de sociale passen waarmee werklozen boodschappen kunnen doen. Dit hebben we niet alleen gedaan: Nederland heeft ons hierbij ondersteund en daar zijn we dankbaar voor”, aldus Rhuggenaath.

Het is volgens de Curaçaose minister-president van ‘vitaal belang’ dat onze gemeenschap ‘de uitdagingen waarmee we in de komende periode geconfronteerd worden overwint en dat de regering de nodige steun aan het volk kan blijven bieden’. Daar is verdere financiële steun vanuit Nederland voor nodig. ,,Terwijl we werken aan het herstarten van onze economie, de toeristensector weer leven in proberen te blazen en projecten ‘jump starten’ die meer economische activiteit en banen creëren, hebben we dringend financiële hulp nodig.”

Nederland heeft die hulp aangeboden, maar deze hulp wel gekoppeld aan voorwaarden, waaronder het oprichten van een Caribische Hervormingsentiteit en de uitvoering van een zogeheten landspakket waarin structurele hervormingen zijn opgenomen. Daarnaast moest de regering gisteren aangeven hoe het staat met de voorwaarden die gekoppeld werden aan de tweede tranche van liquiditeitssteun.


Wat betreft de voorwaarden die gebonden zijn aan verdere liquiditeitssteun, zijn er gesprekken gaande tussen Curaçao en Nederland over de inhoud van de consensusrijkswet Caribische Hervormingsentiteit en dan met name over hoe het wetsvoorstel past binnen de wetten en bevoegdheden van de entiteit, zo legt Rhuggenaath uit. ,,Daar waar het specifiek het landspakket betreft, heeft Curaçao niet veel bezwaren tegen de voorstellen. Integendeel zelfs; het landspakket is in grote lijnen een reflectie van wat Curaçao zelf in de Groeistrategie en later het hervormingsprogramma heeft voorgesteld.”
,,Ik pleit nu nog meer voor wat ik altijd al zeg, namelijk dat we samen tot een oplossing moeten komen. Ik denk dat Curaçao en Nederland zeker in deze tijden een manier moeten kunnen vinden om samen te werken, in het welzijn van onze bevolking. Ik ben ervan overtuigd dat staatssecretaris Knops deze gedachte deelt”, aldus de Curaçaose minister-president tot slot.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.