Businesscase en second opinion CMC nog niet af

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De geoptimaliseerde businesscase en de second opinion van de businesscase van het Curaçao Medical Center (CMC) laten nog steeds op zich wachten, merkt het College financieel toezicht (Cft) op in een brief aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.

F03 Cft te weinig vooruitgang DUSHI 1Al eerder oordeelde het Cft dat er ‘te weinig voortgang was geboekt’ op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals financieel beheer en inzicht in de kosten van het ziekenhuis. ,,Het Cft vroeg u, ondanks de moeilijke situatie, om deze belangrijke onderwerpen niet verder vooruit te schuiven en op deze onderwerpen voortgang te realiseren. Het Cft ziet deze voortgang echter nog steeds niet.” Aldus voorzitter Raymond Gradus afgelopen week aan Gijsbertha. Zo zijn de jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 nog steeds niet vastgesteld en zijn de businesscase en second opinion ten aanzien van het CMC ‘nog steeds niet afgerond’. Ook is er, stelt Gradus, geen duidelijkheid gegeven over aanvullende maatregelen in de zorg en de sociale fondsen en in de exploitatie van het ziekenhuis.

,,Dit klemt des te meer omdat er reeds in oktober 2018 afspraken zijn gemaakt over besparingen, die de hogere exploitatielasten van het nieuwe ziekenhuis moeten compenseren. Dit ook om een verdere verhoging van de zorgrekening voor burgers te voorkomen.” Verder zijn maatregelen zoals de beperking van de Carensdagen nog niet geïmplementeerd, ‘ondanks eerdere afspraken’ dat deze per 1 januari jongstleden zou zijn ingevoerd.

Zoals het Antilliaans Dagblad onlangs berichtte toont de uitvoeringsrapportage, de Financiële Management Rapportage (FMR), eind van juni een tekort op de gewone dienst van Curaçao van 186 miljoen gulden. Het tekort aan het eind van 2020 zal oplopen naar 687 miljoen. De hoogte van het te verwachten tekort dit jaar is vanwege het onzekere verloop van de coronacrisis en aanpak daarvan ‘lastig in te schatten’. ,,Ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) geven hiervoor wel richting.”

Op basis van de juni-ramingen van het IMF is de verwachte belastingopbrengst in 2020 plausibel. Voor de tweede helft van 2020 is volgens het Cft beperkt rekening gehouden met extra uitgaven in de categorieën ‘subsidies en overdrachten’ en ‘sociale zekerheid’, die vanuit het aanhouden van de crisis onoverkomelijk lijken.

,,Een deel van deze extra uitgaven zullen uit besparingen moeten worden bekostigd”, schrijft voorzitter Gradus. Het resultaat kan verder verslechteren door mogelijke liquiditeitsproblemen bij overheidsentiteiten. ,,Het Cft adviseert ten aanzien van de risico’s bij de overheidsentiteiten een grondige analyse uit te voeren.” Ook wil het college nader geïnformeerd worden over de oplossingsrichtingen bij het Girobank-dossier en de gevolgen daarvan voor de (meerjarige) begroting van het Land Curaçao.