Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Plaza Hotel is te vervallen en moet worden gesloopt. Op de plek waar nu het hotel staat, kunnen dan appartementen worden gebouwd. Dat is volgens Ryan Neuman het beste voor de leefbaarheid van Punda.

F04Plaza slopenNeuman is eigenaar van het bedrijf Viva Construction Company en heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het hotel te behouden. ,,Restaureren is financieel niet haalbaar”, luidt zijn conclusie. Dat heeft te maken met de staat waarin het hotel verkeert na jaren leegstand. Deze krant berichtte in oktober vorig jaar al over het gevaar van vallende brokstukken door betonrot. ,,Binnen in het hotel is alles gesloopt. Koperen leidingen zijn verdwenen, deuren en ramen vernield”, aldus het persbericht van Viva Construction. Bovendien zouden de kamers te klein zijn voor een viersterrenhotel, waardoor de investering over een langere tijd zou moeten worden uitgespreid. Slopen zou dan ook de enige optie zijn.

Dat het bedrijf zich op dit moment meldt, is opmerkelijk. Vorige week werd bekend dat hypotheekhouder Girobank voor 17 september een nieuwe veiling heeft uitgeschreven. Dat zou dan de derde poging worden om iets van de schuld, die in juni 2017 was opgelopen tot bijna 26 miljoen gulden, terug te krijgen. De inzetprijs bij de tweede openbare verkoop in december 2018 was 13,5 miljoen gulden. De enige bieder, de Amerikaan Tom Bolera, bleek geen bankgarantie te hebben afgegeven en kwam uiteindelijk niet met het geld over de brug.

Desgevraagd zegt Neuman juist nu naar buiten te treden om ‘kenbaar te maken dat wij een serieuze partij zijn en het probleem met Plaza willen oplossen’. ,,In onze ogen kan het niet zo zijn dat het hotel wordt verkocht en dan alsnog jaren leeg staat. Dat is niet goed voor Punda.”

Viva Construction schat de kosten van de sloop op drie miljoen gulden. De ligging aan zee zorgt voor complicaties, waardoor voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Het plan is om op de vrijgekomen plek appartementen te bouwen. Het bedrijf is in overleg met meerdere partijen, waaronder de overheid en investeerders. ,,Het project is te groot voor één investeerder”, zegt Neuman. De financiering zal dan ook moeten worden opgebracht door een consortium van particulieren, pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Of Neuman zelf of de partijen waar hij contact mee heeft een bod zullen doen op de veiling is onduidelijk. ,,We zijn hierover in overleg met meerdere partijen. We zullen zien waar dit ons brengt.”