Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Partido Nashonal di Pueblo (PNP) zegt dagelijks ten minste drie klachten te ontvangen over mogelijk misbruik van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) door werkgevers. klachtennowAls schrijnend voorbeeld noemt partijleider Ruthmilda Larmonie-Cecilia een winkelier die in het proces van zijn NOW-aanvraag een lijst van werknemers had ingediend met daarop een naam van een persoon die hij al veel eerder had ontslagen. Daarop besloot het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) de onderstand van deze persoon stop te zetten. De partijleider: ,,Zo iemand is al hard getroffen en verliest dan ook nog eens dat kleine beetje dat hij ontvangt. Het is dan een hele klus om de onderstand weer aan te vragen en te bewijzen dat men er recht op heeft.”

De klachten komen veelal van werknemers in de nijverheid die geen lid zijn van een vakbond, verduidelijkt de PNP-leider. Reden dat zij naar het PNP-partijhuis komen met hun vragen. ,,Ze lezen in de krant dat hun baas geld kan krijgen via deze regeling terwijl ze toch hun ontslag hebben gekregen.” De partijleider hamert op openheid van zaken van de overheid over dit vermeende misbruik van de regeling. ,,We horen van mensen dat zij niet betaald worden en onder allerlei voorwendsels worden ontslagen.” De vraag is ook of de crisis niet een aanleiding is voor werkgevers om af te komen van bepaalde werknemers, aldus de partij.

De meest gehoorde klacht van werknemers betreft veelal werkgevers die wel noodsteun ontvingen via de regeling, maar die toch hun werknemers niet uitbetaalden. Een van de voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming in de loonkosten is dat het personeel in dienst kan blijven en wordt uitbetaald. Overigens stelt de regeling wel dat ‘met wederzijds goedvinden verlaging van loon’ mag plaatsvinden. De loonsubsidie is bedoeld voor bedrijven die een omzetverlies van minimaal 25 procent verwachten. Belangrijkste voorwaarde is dat alle werknemers in dienst worden gehouden. Het staat de werkgevers uiteraard vrij om ontslag van werknemers aan te vragen wanneer zij geen gebruikmaken van de NOW-regeling.

Volgens de PNP is het ministerie van SOAW op de hoogte van de problematiek, maar wordt er verder geen duidelijkheid gegeven over wat er gebeurt met de klachten over misbruik. ,,Vindt er wel controle plaats van de procedures? Worden bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan malversaties met de NOW aangepakt? Gaan de bedrijven alsnog hun werknemers uitbetalen?” Dit zijn enkele van de vragen waar de PNP een antwoord op verwacht van het ministerie van SOAW. Deze krant kreeg vooralsnog geen reactie van het ministerie op deze kwestie.

Transparantie van de overheid is waar de partijleider op hamert. ,,We willen ons graag vergelijken met Nederland, maar kijken we naar dat land dan zie we dat de steunmaatregelen daar zeer transparant zijn, en dat alles omtrent de steunverlening toegankelijk is gemaakt voor het publiek.” Haar oproep aan de overheid luidt: ,,Denk aan de bevolking, besteed aandacht aan de mensen die onrechtvaardig worden behandeld.” Voor wat betreft de PNP is het ook zaak dat de overheid ‘de rust bewaart in deze onrustige tijden’: ,,We hebben al problemen genoeg.”