Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De ambtenaren - leden van de vijf ambtenarenvakbonden Abvo, STrAF, Sitek, Sap en NAPB - gaan actievoeren. Daar is gisterochtend bij de sede van Abvo met een motie toe besloten. Zo willen de vakbonden de regering dwingen de circulaire over het inkorten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren, alsnog in te trekken.

F02 Ambtenaren voeren actie 1De vakbonden stellen dat deze circulaire niet volgens de geldige procedures tot stand is gekomen en daardoor illegaal is. Een circulaire die betrekking heeft op de rechtspositie van ambtenaren kan niet eenzijdig door de regering worden vastgesteld. Er moet volgens de bonden hierover overeenstemming zijn bereikt en daar is geen sprake van geweest.

De regering legde eerder deze week in een brief uit waarom het genoodzaakt is geweest de circulaire uit te sturen: ,,Aangezien het overleg in CGOA-verband over het onderwerp vier weken nadat oorspronkelijk gerapporteerd had moeten worden, nog gaande was en er geen vooruitzicht was dat partijen alsnog tot een overeenstemming zouden kunnen komen, heeft de regering op 15 juli aan het Cft moeten doorgeven hoe aan de voorwaarden zou worden voldaan.” Premier Eugene Rhuggenaath legde in de brief uit dat de regering hierbij een overweging moest maken: of de procedure verder doorlopen met het gevolg dat niet kan worden voldaan aan de voorwaarden voor liquiditeitssteun en dat daarmee dus onder andere de salarissen van ambtenaren niet kunnen worden uitbetaald, of voldoen aan de gestelde voorwaarden. De regering heeft voor het laatste gekozen en kan dus de circulaire niet intrekken, aldus de minister-president.

De bonden hielden in reactie op deze brief van Rhuggenaath afgelopen dinsdag een persconferentie waarbij zij een ‘dramatische oproep’ deden aan alle leden om de volgende dag vanaf 7 uur bij de sede van Abvo aanwezig te zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de circulaire en om de vakbonden te machtigen verder ‘in het belang van de leden’ te blijven strijden. Het was in eerste instantie de bedoeling de handtekeningen voor bezwaar komende vrijdag bij de rechtbank in te dienen, maar al snel werd duidelijk dat de ambtenaren over wilden gaan tot het voeren van actie als pressiemiddel tegen de regering om de circulaire alsnog in te trekken.

Gisteren waren er bepaalde leden die nog geen bezwaar hadden aangetekend en ook de machtiging niet hadden ondertekend. De bonden hebben gistermiddag een beroep gedaan op deze leden om vanochtend vanaf 7.00 uur alsnog langs te komen bij de sede van Abvo.