Bonden vragen leden bezwaar aan te tekenen tegen circulaire

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De vakbondsleiders van Abvo, STrAF, Sitek, Sap en NAPB hebben gisteren een ‘dramatische oproep’ gedaan aan alle leden om vanochtend om 07.00 uur zich te verzamelen bij het kantoor van Abvo om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de regering voor de korting van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren.

ABVO 11Ook vragen de vakbonden van hun leden om vandaag een brief te tekenen waarmee de bonden worden gemachtigd ‘in het voordeel van de ambtenaren te blijven strijden’.

Tijdens een persconferentie reageerden vakbondsleiders gistermiddag op de brief van de regering een dag eerder, waarin premier Eugene Rhuggenaath te kennen gaf niet te kunnen voldoen aan de wens van de bonden om de circulaire inzake de korting van 12,5 procent in te trekken. ,,We hebben op zo’n reactie geanticipeerd”, zei Abvo-voorzitter Adrie Williams. ,,De vakbonden hebben sinds vorige week een actiecommissie in het leven geroepen om juist hiermee om te gaan. Vandaar ook onze oproep aan alle leden om morgenochtend bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de regering en om ons te machtigen om het proces - waarbij we voor jullie belangen blijven strijden - voort te zetten. We moeten ervoor zorgen dat de vakbonden deze situatie blijven controleren en niet de regering.”

Amado Vilchez van politiebond SAP gaf aan dat er binnen de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) ‘regels zijn waar je je aan dient te houden’. ,,Er zijn bepaalde procedures en feit is dat wanneer je tijdens dit spel vreemde manoeuvres maakt, er rekening mee moet worden gehouden dat er binnen het CCvV professionals zitten en er serieuze onderhandelingen zijn”, aldus Vilchez.

Juan Lourens van vakbond STrAF blijft erbij dat de circulaire van de regering voor de korting van 12,5 procent illegaal is. ,,We zijn ambtenaren en als er mensen zijn die altijd van Curaçao hebben gehouden en voor Curaçao hebben gestreden, zijn het ambtenaren wel. We willen dat die boodschap duidelijk is. De regering handelt tegen de wet in. Het is daarom van groot belang dat onze leden er morgen zijn. Teken bezwaar aan en machtig ons. Laat je niet chanteren, kom en doe met ons mee. We zijn ambtenaren, we hebben altijd meegewerkt met het land en beetje bij beetje wordt alles van ons afgenomen.”