Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In verband met wat directeur Gilbert Martina van Curaçao Medical Center (CMC) noemt ‘een bewuste aanval’ op (bijna ex-)minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid en nu ook op de ministeriële regisseur & toezichthouder (MRT) Stanley Betrian, zijn het afgelopen etmaal diverse stukken kennelijk bewust gelekt en verspreid. commotieHet betreft een anonieme ‘verklaring’, een ‘begroting bureau MRT in opstartfase’ en een reeks facturen van ‘RegHNO nv aan HNO Transitie en Exploitatie nv’.

De genoemde verklaring van een onbekende afzender meldt dat de kosten voor de MRT in opdracht van minister Camelia-Römer door het ziekenhuis worden betaald. Daarin wordt gesteld dat het zou gaan om 150.000 gulden per maand. ,,De betalingen aan de MRT zijn geheim”, aldus de niet getekende verklaring, waarin ook staat dat deze bewust buiten het beeld van de zorgautoriteit zouden worden gehouden.

De diverse facturen laten zien dat het om 143.000 gulden (inclusief ob) gaat die door RegHNO in rekening worden gebracht: ‘Maandelijkse vergoedingen werkzaamheden MRT en zijn kantoor conform opdrachtformulering’, staat er bij de beschrijving. Met onderaan voor akkoord zowel de handtekening van Betrian als van minister Camelia-Römer. RegHNO is de vennootschap van zowel Betrian (directeur) als Ivan de Windt (procuratiehouder), opgericht in augustus 2017 en gevestigd aan de Santa Rosaweg. De bedrijfsomschrijving: het (doen) verrichten van diensten en werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies, financiën, bedrijfseconomie, integriteit, protectie, strategie, projecten en overige gebieden; maar ook het voeren van (interim-)management en het beschikbaar steIlen van personeel, alsmede het ten behoeve van derden uitvoeren van bepaalde bedrijfsprocessen.

HNO Transitie en Exploitatie nv is de officiële naam voor ‘CMC Exploitatie’. De anonieme verklaring wijst erop dat De Windt van RegHNO eveneens commissaris is bij deze HNO-entiteit. Martina is algemeen directeur van CMC. ,,CMC zal en kan niet reageren op alle media-uitingen inzake MRT, omdat de MRT door de minister is ingesteld via een Landbesluit en de betaling voor hun diensten iets is van zowel vóór als na de opening van CMC. Dat er een regisseur en toezichthouder moest komen, was en is geen geheim; het dateert al van de vorige regering en staat ook als aanbeveling in een rapport van de Belgen. Het Landbesluit voor installatie van een MRT is geaccordeerd door de Raad van Ministers en door de gouverneur. De MRT werd ingesteld in verband met alle veranderingen in de zorg.”

Martina ‘snapt de commotie’ die is ontstaan door het lekken van bepaalde stukken. ,,Maar iedereen die écht zijn huiswerk doet, in plaats van aan stemmingmakerij, zal de feiten vinden die ik noem over de oprichting van de MRT, al vóór het kabinet-Rhuggenaath aantrad, en instelling ervan door middel van een Landsbesluit.” In het Landsbesluit staat, aldus CMC-directeur Martina, vermeld dat de kosten van MRT door de HNO-entiteiten betaald moeten worden als deze eenmaal operationeel zijn geworden.

Martina wijst erop dat er drie perioden zijn te onderscheiden: de oprichting van de MRT via Landsbesluit medio 2017; de oprichting van de HNO-entiteiten tot en met de opening van CMC, van februari 2019 tot en met 15 november 2019; en de periode na 15 november vorig jaar. In de eerste periode zijn de kosten van de MRT betaald door het ministerie van GMN (Gezondheid, Milieu en Natuur) omdat toen de HNO-entiteiten nog niet waren opgericht. De facto heeft GMN de MRT-kosten vanaf juli 2017 tot en met augustus 2019 betaald. ,,De HNO-entiteiten zijn opgericht op 26 februari 2019, maar hadden toen nog geen ‘funding’ om de transitiewerkzaamheden uit te voeren”, aldus Martina. De eerste funding kwam van de overheid in april 2019, omdat stichting Sona geen geld meer had voor de transitie nadat destijds 14 miljoen van de transitiebegroting was geleend aan het oude ziekenhuis Sehos. HNO Transitie & Exploitatie heeft vanaf september 2019 tot en met november 2019 de facturen van MRT betaald.

,,Vanaf december 2019 tot en met heden worden de kosten van MRT betaald door HNO Vastgoed en Beheer”, legt Martina uit. HNO Vastgoed en Beheer nv (CMC Vastgoed), belast met het beheer van ontwikkelingsgelden bestemd voor de bouw van het nieuwe ziekenhuisgebouw van HNO, heeft Donaldito Garmers als ‘technical director’ en ook onder andere Ivan de Windt als commissaris. Martina legt uit waarom: ‘Om de simpele reden’ dat HNO Transitie en Exploitatie (CMC Exploitatie) twee bronnen van inkomsten heeft. Ten eerste de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor wat betreft zorgbudget; op de tweede plaats particuliere verzekeraars (lees: Guardian/Ennia) voor wat betreft particulier verzekerden van Curaçao; en ten derde verzekeraar van BES (Zorgkantoor Bonaire) voor patiënten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Algemene Ziektekostenverzekering AZV voor patiënten uit Aruba en SVZ voor patiënten uit Sint Maarten. ,,Van deze middelen (lees: inkomsten CMC Exploitatie) kunnen geen MRT-kosten betaald worden.”

Martina meent dat het niet alleen van belang is te wijzen op de bedragen die de MRT in rekening brengt, maar ook wat de MRT ervoor heeft gedaan en wat doet de MRT. Die vraag is door deze krant ook voorgelegd aan Betrian van het Bureau MRT.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.