Statenvoorzitter Pauletta (PAR): Niet het moment voor partijpolitiek

Oppositieleider Pisas (MFK): Deze regering moet opstappen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De geloofsbrieven van Shaheen Elhage zullen morgen in een vergadering van de Staten worden behandeld. Alles wijst erop dat de oppositieleden in het parlement niet zullen meewerken aan een snelle benoeming van Elhage tot Statenlid voor coalitiepartij PAR.

pisasDat de oppositiepartijen, in ieder geval de MFK, mogelijk de kans grijpen om de vergadering te boycotten, zodat er geen besluit kan worden genomen over de geloofsbrieven van Elhage, vindt zowel Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta als haar partijgenoot PAR-voorzitter Gerold Rach een ongepaste en zinloze actie.

,,Bij het staken van de stemmen kan een kort geding worden aangespannen en dan worden de geloofsbrieven alsnog goedgekeurd”, zegt Rach. ,,Het heeft dus geen zin.” Als MFK het erom te doen is de regering te laten vallen, dan moet dat gebeuren nadat Elhage als Statenlid is ingezworen: ,,Politiek bedrijven doe je niet door een aanstaande collega bij voorbaat de mond te snoeren.”

Ook parlementsvoorzitter Pauletta gaat ervan uit dat het gezond verstand het morgen wint van alle partijpolitieke belangen. ,,Ik ga ervan uit dat elk parlementslid zijn verantwoordelijkheid neemt. Alle Statenleden hebben eenzelfde proces doorgemaakt. Door de geloofsbrieven te behandelen toon je respect voor de functie van Statenlid.”

Pauletta zegt dat het een ‘grote schande’ zou zijn als een rechter tussenbeide zou moeten komen om te beslissen of Elhage al dan niet mag toetreden tot het parlement van Curaçao. Een kandidaat-parlementslid kan naar het Hof van Justitie stappen om aan te vechten dat het parlement hem belet gebruik te maken van het recht om als lid van de Staten gekozen te worden. Pauletta: ,,Dat staat beschreven in onze Staatsregeling en in het Kiesreglement.” Shaheen Elhage zal de vrijgekomen plek in de PAR-fractie opvullen na het overlijden van William Millerson en het afhaken van Marilyn Alcalá-Wallé. Daarmee is het parlement weer voltallig met 21 leden. Op dit moment zijn er dus nog 20 Statenleden, waarvan de coalitie kan rekenen op 10 leden van PAR en MAN. De positie van Rennox Calmes, onafhankelijk Statenlid nadat hij in het weekeinde uit de partij van Suzy Camelia Römer (PIN) stapte, is onduidelijk, in elk geval wat betreft de benoeming van Elhage. Gistermiddag leek MFK-leider Gilmar Pisas in de veronderstelling Calmes aan zijn zijde te hebben wat betreft de vergadering van morgen. Daarmee zou de oppositie met 10 leden kunnen voorkomen dat er voldoende quorum is om de geloofsbrieven te behandelen. De vergadering van de Staten kan alleen doorgaan als er minimaal 11 leden aanwezig zijn.

MFK had de leden opgeroepen voor een partijraad gisteravond om gezamenlijk een standpunt te bepalen. Maar in gesprek met TV Direct liet Pisas na een fractieoverleg gistermiddag het verwachte resultaat van de bijeenkomst al doorschemeren. ,,Het lijkt er nu op dat we géén steun zullen geven aan het accorderen van de geloofsbrieven van de heer Elhage”, aldus Pisas die ‘een blok’ wil vormen met de andere oppositiepartijen KdNT (van Amparo dos Santos), PS (Jaime Córdoba) en MP (Marilyn Moses) en dus onafhankelijk Statenlid Calmes.

Pisas zegt dat zijn fractie geen andere mogelijkheid ziet ‘in belang van de bevolking’. ,,Deze regering kan niet langer aanblijven. We maken gebruik van het moment. Nu hebben ze ons nodig om een quorum te vormen.” De MFK-fractie ziet haar kans schoon voor onderhandelingen met coalitiepartijen PAR en MAN over bepaalde voorwaarden. Dan gaat het allereerst om de behandeling van de oppositieleden in het parlement. ,,We voelen ons regelmatig vernederd en gediscrimineerd”, zegt Pisas. ,,We hebben nauwelijks een stem en naar buiten ontstaat het beeld dat wij ons werk als parlementariër niet naar behoren doen. Op deze manier kan dat zo niet doorgaan. Wij willen dat de bevolking ziet dat wij waardige Statenleden zijn.” MFK wil verder duidelijkheid over de positie van Suzy Camelia-Römer als (vak)minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en pleit voor een beter beleid wat betreft de toekomst van de raffinaderij en de onderhandelingen met een nieuwe partner over de overname.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.