Vertegenwoordiger Arkenbout: Afspraken niet vrijblijvend

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Hervormingsentiteit die Nederland voor ogen heeft is nadrukkelijk bedoeld om Curaçao, Aruba en Sint Maarten te helpen bij het uitvoeren van de lanspakketten. Zo kunnen de eilanden bij het bestrijden van de crisis profiteren van de band met het Koninkrijk.

 

ardenbout,,Een gouden kans”, zegt Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad. Veel landen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika zijn op eenzelfde manier getroffen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en in een diepe crisis geraakt. Arkenbout: ,,Kijk om je heen. Ik denk niet dat er veel landen in de regio kunnen steunen op zo’n constitutie als het Koninkrijk, sommige staan er helemaal alleen voor. Laten we deze kans alsjeblieft zo snel mogelijk met acht handen aangrijpen.”

Want wat op basis van een groeiakkoord niet is gelukt, gaat ‘met goede wil van beide kanten’ wél van de grond komen met de entiteit. Arkenbout is in september 2018 begonnen als vertegenwoordiger van Nederland, net voordat de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en zijn Nederlandse collega Mark Rutte, op 17 oktober, hun handtekening zouden zetten onder het Groeiakkoord. De vertegenwoordiger zag het akkoord vorig jaar september nog als ‘de basis voor heel veel samenwerking’, maar zegt nu dat ‘eigenlijk al vrij snel duidelijk was dat het mis ging met de uitvoering’ onder andere door ‘gebrek aan uitvoeringscapaciteit’. ,,Het groeipakket is niet in de prullenbak verdwenen, integendeel, het heeft een ander jasje gekregen en is opgenomen in het landspakket van Curaçao.”

De specifieke opdracht van de entiteit is neergelegd in de Consensusrijkswet. Als Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) instemmen, moet het concept eerst nog naar de Raad van Advies en voor behandeling naar de Staten voordat de wet van kracht wordt. Maar als de entiteit er eenmaal is, dan hebben de eilanden een ‘heel krachtig middel bij het uitvoeren van de hervormingen’. Anders dan in het Groeiakkoord zullen de afspraken die gemaakt worden niet vrijblijvend zijn. De entiteit helpt om projecten die door het land worden aangedragen uit te voeren, maar ook bijvoorbeeld projecten die door het bedrijfsleven, burgers en private stichtingen worden ingediend. Arkenbout: ,,Iedereen met een goed plan dat bijdraagt aan de hervormingen kan straks bij die entiteit aankloppen.”

De Vertegenwoordiging van Nederland adviseert de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ‘gevraagd en ongevraagd’ over het beleid van de CAS-landen en heeft als taak ‘de onderlinge afstemming’ te bevorderen. Met de landspakketten, Rijkswet en Hervormingsentiteit wordt de autonomie niet afgenomen, zegt de vertegenwoordiger. Zij kunnen zelf plannen aandragen en die zijn er al, weet Arkenbout. ,,De afgelopen twee jaar heb ik boekenkasten vol met plannen gezien. Nu is het tijd om een goede keuze te maken en daar gaat de entiteit bij helpen.” De landen behouden de vrijheid eigen wet- en regelgeving te maken die nodig is om de plannen uit te kunnen voeren. Maar als dan bijvoorbeeld blijkt dat er niet genoeg wetgevingsjuristen beschikbaar zijn op de eilanden, dan kan die entiteit regelen dat het tekort wordt aangevuld. Arkenbout: ,,Dat is een van de taken, zorgen dat die uitvoeringskracht op orde komt. Ik vind dat een mooi aanbod.”

De landspakketten geven de koers voor een juiste richting van de hervormingen aan. Het was op zo’n korte termijn ondoenlijk om al concrete actiepunten op te nemen. Dan zou er niet een pakket van 218 pagina’s in de brievenbus van de CAS-premiers zijn gevallen maar van meer dan 2.000 pagina’s. Wel wordt verwezen naar achterliggende stukken waarop de hervormingsvoorstellen zijn gebaseerd. ,,Het idee is om de hervormingen om te zetten in plannen van aanpak. Die plannen liggen al op de plank, dat is huiswerk. Die moeten we samen doorlezen om zo snel mogelijk te komen tot een uitvoeringsagenda”, zegt Arkenbout. Dat betekent ook een volgorde bepalen en prioriteiten stellen en ‘nu wel van begin af aan van project tot project zo concreet mogelijk aangeven wat je wilt bereiken’. Kleine stappen, denkt de vertegenwoordiger, waarvan je zeker weet dat ze worden gezet. ,,Laat het landspakket in ieder geval een sterke aanwijzing zijn in de goede richting.”

Correctie:

In bovenstaand artikel is een fout geslopen. Er staat dat het Groeiakkoord tussen Curaçao en Nederland op 17 oktober 2018 werd ondertekend. Dat is niet juist. Het Groeiakkoord is op 12 juli 2019 ondertekend door de regeringen van Curaçao en Nederland. Uitgangspunt is de Groeistrategie die het kabinet-Rhuggenaath in oktober 2019 heeft geformuleerd.