Prevenshon start grootschalig gratis bevolkingsonderzoek op Curaçao

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Curaçaose Fundashon Prevenshon, die de afgelopen jaren met succes te werk ging om borstkanker en baarmoederhalskanker vroegtijdig te bestrijden, opent nu de preventieve aanval op darmkanker.

F01 Strijd tegen darmkankerEr wordt begonnen met een pilot-onderzoek, waarbij zowel mannen als vrouwen opgeroepen worden voor een screening. Allemaal kosteloos voor de deelnemers. Uitgesmeerd over vijf jaar zullen circa 50.000 personen worden opgeroepen, waarvan er hopelijk ruim 40.000 gehoor zullen geven.

Kosten: ruim 10 miljoen gulden. Een aanzienlijk prijskaartje, maar hiermee wordt een veel groter bedrag aan zorgkosten bespaard. Aldus de internationaal bekende oncoloog Herbert ‘Bob’ Pinedo. Hij is voorzitter van stichting Prevenshon, ook wel Caribbean Prevention Center genoemd, gehuisvest in het met particuliere donaties aangekochte en volledig opgeknapte monumentale pand aan het Molenplein.

Darmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en vrouwen op Curaçao. De schattingen zijn dat 1 op de 20 personen darmkanker krijgt en dat per jaar 50 tot 55 mensen hieraan overlijden. Het pilot-onderzoek richt zich op ongeveer duizend geselecteerde deelnemers uit de stadswijk Otrobanda en verder de dorpen Westpunt, Soto, Lagun en Barber te Bándabou.

Na ontvangst van de uitnodigingsbrief gaat de persoon in kwestie naar het laboratorium - er wordt samengewerkt met ADC (Analytisch Diagnostisch Centrum) en MLS (Medical Laboratory Services) - om er het zogeheten FIT-opnamebuisje op te halen. Met de bijgevoegde instructies neemt men zelf thuis de afname van het monster van de ontlasting, wat vervolgens weer bij het lab wordt afgegeven. Bij een ongunstige uitslag wordt de persoon, in overleg met de huisarts, discreet doorverwezen voor verdere diagnosestelling en behandeling. Is de uitslag gunstig dan zal twee jaar later een nieuwe uitnodiging worden ontvangen.

Het geheel verloopt volgens dezelfde richtlijnen en protocollen zoals die in Nederland gelden, zegt professor Pinedo. Uiteindelijk gaat het erom dat, verspreid over een periode van vijf jaar, alle Curaçaose inwoners tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd worden om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, waarna die exercitie zich om de twee jaar herhaalt, zoals al gewoon is bij het doorlopende borstkankeronderzoek. Deelname is gratis voor iedereen die een zorgverzekering heeft.

,,Het doel van deze screening is darmkanker te helpen voorkomen en om al bestaande ziektes in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, zodat behandeling mogelijk en minder ingrijpend is”, aldus de voorzitter.

Op termijn moet zo het aantal gevallen afnemen en idem dito het aantal sterfgevallen. Vaak zullen dan ook de zwaardere behandelingen, zoals chemotherapie, minder nodig zijn. Kortom, dat zorgt voor een toename van het aantal ‘survivors’, een betere levensprognose én voor het Land Curaçao een enorme kostenbesparing.