Inspectie: Onderzoek betekent nog geen oordeel

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Algemeen chirurg Menno Misset mag voor de periode van een maand, lopende een inspectieonderzoek naar zijn functioneren, geen operaties uitvoeren en geen poliklinische afspraken hebben.

CMC voorpagDat bevestigt Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli tegenover deze krant. Tegen Misset zijn inmiddels verschillende klachten binnengekomen.

Volgens Keli maken het aantal en de aard van de klachten tegen Misset - die als chirurg werkzaam is binnen het Curaçao Medical Center (CMC) - dat de Inspectie voor de Volksgezondheid ‘het noodzakelijk acht dat betrokkene voor de periode van een maand geen werkzaamheden zal uitoefenen terwijl het onderzoek plaatsvindt’. Om hoeveel klachten het precies gaat, wil Keli in dit stadium liever niet kwijt.

Misset kwam afgelopen week negatief in het nieuws toen een voormalig patiënt tegenover TV Direct aangaf dat zij een jaar geleden door de chirurg verminkt was achtergelaten. Wat een eenvoudige borstamputatie moest zijn, eindigde in een dubbele amputatie, waar de patiënt naar eigen zeggen ‘veel letsel en een jaar later nog steeds trauma’ aan heeft overgehouden. Keli zegt hierover dat de inspectie zich bewust is van de onrust die is ontstaan, maar dat het een objectief onderzoek van fundamenteel belang acht.

,,Daarom stellen wij nadrukkelijk dat onderzoek zal moeten uitwijzen wat er aan de hand is (geweest) en dat het onderbreken van de werkzaamheden geenszins een oordeel is over de werkzaamheden”, aldus Keli, die ook stelt: ,,Naar aanleiding van de eerste bevindingen van het onderzoek zullen de volgende stappen bepaald worden.”

Het is niet de eerste keer dat Misset negatief in de publiciteit verschijnt. In januari 2018 was dit ook al het geval toen het personeel van de OK - toen nog bij het Sehos - weigerde nog met de chirurg te werken. De vakgroep chirurgie en de directie van het Sehos besloten toen dat Misset voorlopig geen operaties meer mocht uitvoeren in afwachting van een onderzoek van de inspectie naar aanleiding van klachten over het functioneren van de chirurg.

Jan Huurman fungeerde in die periode als inspecteur-generaal en stelde een onderzoek in. In zijn rapport concludeerde Huurman dat Misset niet onder niveau had gepresteerd en dat communicatieproblemen de oorzaak zijn van de onvrede onder het personeel van de operatiekamer. Huurman adviseerde toen onder andere dat Misset verplicht een cursus Papiaments moest volgen en dat er gewerkt moest worden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de vakgroepen chirurgie, gynaecologie en anesthesie. Huurman zag geen aanleiding voor een vervolgonderzoek, eiste eerherstel voor Misset en gaf aan dat de algemeen chirurg uiterlijk vanaf 1 september 2018 weer zonder restricties zou moeten kunnen opereren. Als Sehos geen gevolg gaf aan de opdracht van de voormalige inspecteur-generaal, dan zou het ziekenhuis een dwangsom worden opgelegd van 10.000 gulden per dag tot maximaal 500.000 gulden.

Op de vraag van deze krant of Keli in het nieuwe onderzoek naar het functioneren van Misset ook het oude onderzoek van Huurman uit de la zal trekken, reageert de huidige inspecteur-generaal bevestigend. ,,Er zal naar alle feiten gekeken worden, waarbij zoals gebruikelijk alle klachten aan betrokkene worden voorgelegd en nader worden onderzocht, rekening houdend met hoor en wederhoor”, aldus Keli.

Ook het Curaçao Medical Center (CMC) bevestigde gisterochtend het onderzoek naar Misset en gaf aan ‘volledige medewerking’ te zullen verlenen aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. Het CMC heeft, zo wordt gemeld, daarnaast besloten dat de specialist gedurende het onderzoek geen operaties zal uitvoeren en ook geen poliklinische afspraken zal hebben. Dit met het doel het onderzoek zo transparant en objectief mogelijk te laten plaatsvinden.

In een persbericht geeft CMC aan kennis te hebben genomen van een ‘circulerend interview in de media waarin een oud-patiënt zich uitspreekt over haar ervaringen uit 2019 bij Sehos’. Het CMC is in dit kader onmiddellijk ook een eigen intern onderzoek gestart in de zaak.

,,Het bestuur van het CMC streeft naar constante verbetering en vernieuwing als het gaat om de diensten die het ziekenhuis levert aan haar patiënten. Tijdens de transitie van Sehos naar het CMC en gedurende de periode die hierna volgde, heeft het CMC reeds een aantal maatregelen genomen om bestaande processen te verbeteren, met als uiteindelijk doel het verbeteren van haar diensten en van de klantervaring in het ziekenhuis”, zo staat in het persbericht. ,,Elke patiënt kan rekenen op een serieuze en behoedzame behandeling van diens klacht. Middels deze route wil het bestuur en de personeelsleden van het CMC benadrukken dat een optimale service en klantervaring centraal staan. Het CMC verzoekt alle (oud-) patiënten die een klacht willen indienen omtrent hun ervaringen ten aanzien van de diensten van het CMC om rechtstreeks contact opnemen met de klachtenafdeling via telefoonnummer 7450000 (toestelnummer 1260 of 1261) of via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..