Premier: Stijging economische bijdrage olie-industrie naar 10 tot 13%

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In de zoektocht naar een strategische partner voor de Isla-raffinaderij is tot en met 31 december 2019 in totaal 31,41 miljoen gulden besteed. Dat stelt premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in een brief aan de Staten.

F02 Hernandez PdVSA FOTO JEUIn zijn schrijven geeft de minister-president antwoord op vragen die eerder door Statenlid Marilyn Moses (MP) werden gesteld over de deal met de Klesch Group voor de overname van de raffinaderij. Daarbij geeft Rhuggenaath ook een overzicht op ‘high level’ van de kosten die zijn gemaakt gedurende de zoektocht naar en de onderhandelingen met een nieuwe partner voor de raffinaderij. De gemaakte kosten zijn inclusief die van lokale en internationale experts, zo meldt de premier. In het overzicht zijn het MDPT (Multidisciplinair Projectteam) - en wat later de Project Management Organization, PMO is geworden - en de PMU (Project Management Unit, bestaande uit diverse overheidsinstanties en ministeries onder leiding van secretaris-generaal Stella van Rijn van Algemene Zaken) opgenomen.

Het MDPT heeft onder leiding van Werner Wiels van 2014 tot en met 28 juni 2017 een bedrag van 16,80 miljoen gulden uitgegeven aan het proces. Van 29 juni 2017 tot 31 december 2018 is door het MDPT/PMO in totaal 6,27 miljoen gulden besteed. Het jaar daarop, van 1 januari tot en met 31 december 2019, waren de gemaakte kosten van PMO 8,16 miljoen gulden. En van 1 augustus tot en met 31 december datzelfde jaar gaf de PMU 0,18 miljoen gulden uit aan het proces.

De kosten van MDPT en PMO vallen niet onder de begroting van de regering, maar raken de begroting van Refineria di Kòrsou (RdK). De kosten van de PMU zijn wel opgenomen in de regeringsbegroting. Voor PMU is tot medio 2020 een bedrag van 1,2 miljoen gulden gereserveerd, waarvan tot op dit moment 0,18 miljoen gulden is gerealiseerd, aldus Rhuggenaath.

In zijn brief aan Moses legt de premier wederom uit dat er met de deal met de Klesch Group als nieuwe exploitant van de raffinaderij zowel op directe als indirecte wijze geld in het laatje van de overheid komt. ,,De directe inkomsten die naar RdK gaan en daarna gedeeltelijk via dividend naar het Land Curaçao zijn de 15 miljoen dollar op jaarbasis (elk jaar geïndexeerd) en de ‘through put fee’ van tussen de 9 en 15 miljoen dollar op jaarbasis (eveneens geïndexeerd)”, aldus de minister-president. Andere indirecte voordelen zijn de hoeveelheid economische activiteiten die Klesch naar Curaçao trekt, zoals het gebruik van de boten van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) om tankers naar de raffinaderij en Bullenbaai te begeleiden en de inkoop en verkoop van brandstof (negen verschillende producten) voor Curoil. ,,Ook kunnen er voordelen worden verwacht uit de ontwikkeling van andere activiteiten op het terrein van 180 hectare dat is vrijgekomen.”

De premier geeft tot slot aan dat RdK en PMO verwachten dat de economische bijdrage (GDP) van de olie-industrie mettertijd kan stijgen van het huidige 4 procent naar 10 tot 13 procent, ‘hetgeen onder normale omstandigheden de bijdrage is van de olie-industrie van Curaçao’, aldus Rhuggenaath. Een procent GDP staat gelijk aan een bijdrage van 57 tot 60 miljoen gulden per jaar.