Van onze redactie

Willemstad/Arnhem - De 23-jarige ontslagen militair Daniel P. uit Haarlem is gisteren veroordeeld tot vier jaar cel voor de mislukte smokkel van 22 kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland op marineschip Zr.Ms. Johan de Witt.

drugssmokkelDe militair werd 24 september 2019 op Curaçao aangehouden toen hij het marineschip betrad met 11 kilo drugs in zijn rugzak. Het schip werd meteen doorzocht op meer, maar dat werd niet gevonden. Nadat het enorme schip op 24 oktober 2019 in Nederland was aangekomen, werd het nogmaals binnenstebuiten gekeerd. Met hulp van douanespecialisten werd toen nog eens 11 kilo cocaïne gevonden, hangend in een boodschappentas tussen de wand van een toilet en de wand van het schip.

Over de smokkelplannen kwamen vijf keer tips binnen bij de Koninklijke Marechaussee, waarna een camera op de loopplank werd gericht en P. werd aangehouden. Door dezelfde tips vermoedde de marechaussee dat er aan boord meer moest zijn. De militair gaf dat uiteindelijk toe, maar pas nádat het immense schip in Nederland opnieuw met veel moeite was doorzocht en zijn vingerafdrukken op een van de verstopte verpakkingen zat. Naast de verstopte drugs hingen ook identieke boodschappentassen klaar die nog leeg waren. Het OM vermoedt dat het de bedoeling was die ook te vullen. P. zou bij een collega vergeefs hebben gevraagd om voor 6.000 euro ook cocaïne aan boord te brengen. De 22 kilo cocaïne had een straatwaarde van ongeveer 1 miljoen euro.

De verdachte heeft verklaard dat de drugs reeds verpakt waren toen hij deze in zijn bezit kreeg om op het schip te kunnen verstoppen. Over de identiteit van de persoon of personen van wie hij de drugs heeft gekregen, wilde de verdachte niets zeggen. Het Openbaar Ministerie (OM) had in eerste instantie vijf jaar cel geëist tegen de verdachte. De raadsman van P. heeft ter terechtzitting onder andere gewezen op de omstandigheden waaronder de verdachte de feiten heeft begaan. Zo voelde de verdachte zich volgens zijn advocaat niet thuis bij de Koninklijke Marine waardoor hij verkeerde keuzes heeft gemaakt. Verder wees de raadsman erop dat de verdachte de feiten heeft bekend, dat het om niet meer dan 22 kilo cocaïne gaat en dat er geen aanwijzingen zijn dat anderen bij de smokkel betrokken zijn. Daarnaast heeft de advocaat gewezen op een uitspraak van de rechtbank te Rotterdam, waarbij een first offender tot 30 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld voor het binnen Nederland brengen van 150 kilo cocaïne. De advocaat heeft de militaire kamer verzocht hiermee rekening te houden.

De rechtbank vindt net als de aanklager zwaar in het nadeel van de verdachte wegen dat hij het imago van de Koninklijke Marine heeft beschadigd terwijl het schip en al zijn collega’s juist noodhulp hadden verleend na een orkaan op de Bahama’s. ,,Het feit dat de verdachte ten tijde van het plegen van deze feiten in dienst was bij de Koninklijke Marine, maakt het verwijt dat aan verdachte wordt gemaakt ernstiger. De verdachte was op de hoogte van het zerotolerancebeleid dat binnen Defensie geldt ten aanzien van drugs, maar heeft zich hier niets van aangetrokken”, aldus de rechter. Anderzijds weegt de militaire kamer in het voordeel van de verdachte mee dat hij niet eerder voor druggerelateerde feiten is veroordeeld. De reclassering schat het recidiverisico van de verdachte daarnaast in als laag. Ook de jeugdige leeftijd van de verdachte en het feit dat hij oneervol is ontslagen, worden in het voordeel meegenomen bij het bepalen van de strafmaat.