Jesus-Leito: Deel in oude staat terugbrengen; Monumentenraad stelt strenge voorwaarden

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het vervallen complex Cinelandia in Punda ‘gaat zo snel mogelijk tegen de grond’. Het streven is nog het eerste kwartaal van dit jaar. Dat zegt minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

cinelandiaDe monumentale voorgevel van het gebouw is uniek vanwege de art-deco-architectuur en moet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Dat gebeurt in overleg met de Monumentenraad en eigenaar Fernando da Costa Gomez, zo bevestigt Jesus-Leito. ,,We wachten op bericht van Ruimtelijke Planning wanneer de bouwval moet worden gesloopt.” Wat er op het terrein achter de monumentale gevel komt, is volgens de VVRP-minister nog niet bekend.

De Monumentenraad heeft vorig jaar in zijn advies aan de minister de eisen aangescherpt waaraan moet worden voldaan voor het afgeven van een sloopvergunning aan Cinelandia. ,,We hopen dat onze strenge eisen worden meegenomen”, zegt voorzitter Michael Newton. ,,Wij hebben begrepen dat Fernando da Costa Gomez een verzoek voor een sloopvergunning heeft ingediend. Slopen kan, maar alleen onder strikte voorwaarden.”

De Monumentenraad stelt dat voordat een vergunning kan worden afgegeven, het monumentale deel precies moet zijn opgemeten. Muurdiktes, profileringen, hoogtes, alles moet exact en tot in de kleinste details gedocumenteerd worden. ,,Alleen de voorgevel is beschermd”, zegt Newton. ,,Dat was altijd al zo.”

Maar bovendien moet eerst duidelijk zijn wat er gebeurt met de ruimte achter die gevel. Newton: ,,Die loopt door tot de Wolkstraat en valt volgens het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan, red.) onder beschermd stadsgezicht.” Een belangrijk advies van de Monumentenraad is dan ook dat de eigenaar met een bouwkundig plan laat zien wat er op het terrein komt. ,,Dat mag modern zijn, zolang wordt voldaan aan de bouwvergunning en het EOP.” Pas nadat de metingen zijn vastgelegd en er overeenstemming is over een bouwplan kan wat er nog rest van de voormalige bioscoop tegen de grond. Het monumentale deel zal op basis van de oorspronkelijke afmetingen worden gereconstrueerd. Restaureren is geen optie, daarvoor is het beton te veel aangetast door zout. Newton noemt als voorbeeld het houten Lunapark aan de Caracasbaaiweg. Het oorspronkelijke hout was ‘volledig aangetast door termieten’. Op eenzelfde manier wordt de karakteristieke art-decogevel van Cinelandia teruggebouwd met beton en glazen blokken. ,,Dat is ook voor Unesco een acceptabele reden voor reconstructie in plaats van restauratie.”

De voorzitter van de Monumentenraad weet dat minister Jesus-Leito vaart wil zetten achter de zaak die al jaren speelt. ,,Maar we hopen wel dat ROP (Ruimtelijke Ordening en Planning) onze strenge voorwaarden overneemt. De brokken beton komen al jaren naar beneden. De boel zal nu echt niet zomaar in een keer in elkaar storten. Dat gebeurt niet. Wat dat betreft kunnen er echt nog wel een paar maanden bij.” Newton zegt dat het nu aan eigenaar Da Costa Gomez is ‘om actie te ondernemen en de zaak te laten opmeten’.

Het is deze krant niet gelukt om contact te krijgen met Da Costa Gomez. Maar in december 2016 zegt Suzy Camelia-Römer - de huidige PIN-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, maar dan als demissionair minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning namens de PNP - dat Da Costa Gomez zou denken aan een kantorencomplex, woningen, een kleine supermarkt of een restaurant op het vroegere bioscoopterrein. Destijds lag er een concept voor een Memorandum of Understanding (MoU) over een mogelijke invulling van de ruimte. De Monumentenraad van Curaçao geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VVRP. In de raad zitten deskundigen op het gebied van gebouwd erfgoed, archeologie, bouwkunde, geschiedenis, stedenbouw, wetgeving, toerisme en financiën.