Elektriciteitsvoorziening wel stabiel

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De voorziening van elektriciteit is, een week na de black-out, stabiel gebleven en onder controle. ,,Er heeft zich geen opmerkelijk incident meer voorgedaan. Het schommelen van de stroomspanning is echter nog niet volledig opgeheven.”

F03 Nog steeds schommelstroomAldus Aqualectra in een bericht aan de pers. ,,Er is geconstateerd dat de stroomspanning nog daalt in de ochtenduren. De experts bij Aqualectra hebben handmatige bijsturingen gedaan om het netwerk in balans te houden. Dat dit nodig is, is een indicatie dat het defect nog niet is verholpen.”

Ondertussen heeft Aqualectra wel veranderingen doorgevoerd op het netwerk. ,,Alle inspanningen concentreren zich nu op de revisie en het weer met elkaar in balans brengen van de productie-eenheden, het distributienetwerk en de controlesystemen van het elektriciteitsnetwerk.”

De afgelopen week werd het netwerk van Aqualectra nauwlettend in de gaten gehouden om eventuele schommelingen in de spanning op te merken. ,,Het aantal aanpassingen aan het netwerk en het defect dat zich vorige week voordeed, noodzaken een zorgvuldige revisie van Aqualectra’s netwerk om alles weer in balans te brengen. Hierin worden de deskundigen van Aqualectra bijgestaan door buitenlandse experts. Het gaat om een grondige, intensieve analyse. Aqualectra vraagt om begrip mocht zich iets voordoen terwijl de analyse gaande is.”