De Curaçaose Cheraldine Osepa werd afgelopen donderdag welkom geheten in de gemeenteraad van Delft.

gemeenteraadslid1Zij komt de partij GroenLinks ondersteunen als raadslid. ,,Bewust heb ik voor Delft gekozen om te wonen en te ondernemen. Graag wil ik op lokaal niveau bijdragen aan een solidaire samenleving. Ik wil een stem zijn voor de groep die nu in armoede leeft en met weinig zorg en aandacht angstvallig stil blijft”, aldus Osepa, die eerder commissielid was voor de partij GroenLinks. Ze gaat zich bezighouden op de beleidsterreinen sociaal domein, inclusiviteit en diversiteit, en cultuur en wijkparticipatie. Verder is zij ook raadslid van de commissie Sociaal Domein en Wonen, die de gemeenteraad Delft adviseert. Op de foto Osepa met haar familie bij de inauguratie.
Foto Belkis Osepa