Knops laakt falend toezicht inzake Giroproblematiek
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De uitvoering van het Groeiakkoord voor Curaçao gaat de Nederlandse minister Raymond Knops (CDA) ‘niet snel genoeg’, zo stelde hij gistermiddag ter afsluiting van zijn ‘ABC Islands in four days’.

knopsTijdens een ontmoeting met de pers stak hij in verband met dat ‘niet snel genoeg gaan’ geen moment en op geen enkele wijze de hand in eigen boezem. Integendeel, uit de woorden die hij koos blijkt duidelijk dat de bewindsman van Koninkrijksrelaties meent dat het aan Curaçao (lees: het kabinet-Rhuggenaath) zelf ligt.
Er is vanuit Den Haag ‘kennis, kunde en expertise’ aangeboden. ,,Maar dan moet Curaçao daar wel voor openstaan.” Knops vindt dat er het afgelopen half jaar maar weinig is gerealiseerd. Volgens hem zit het in een gebrek aan kwaliteit en capaciteit. Dit laatste verklaarde premier Eugene Rhuggenaath onlangs ook zelf, namelijk in zijn toespraak voor de VBC-eindejaarslunch.
Nederlandse experts worden volgens de minister lokaal al snel gezien als ‘bemoeienis’. Maar ambtenaren zijn professionals op hun terrein, die goed kunnen adviseren over de diverse scenario’s. Wat het uiteindelijk wordt is een besluit van het Curaçaose bestuur, maar iemand aanstellen vanuit Nederland is geen aantasting van de autonomie. Het is als het inschakelen van een dokter als je ziek bent.
Er is volgens Knops sprake van een crisissituatie en dan is het zaak om te schakelen. De bewindsman van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doelt dan op een combinatie van problemen: Venezuela en de migranten en de impact daarvan, de haperende economie en de deuk in het vertrouwen als gevolg van het falend toezicht van de Centrale Bank in verband met de Girobank.
Als Knops dan zegt ‘Curaçao kan het niet (alleen)’ dan is dat naar zijn mening ‘niet bot’, maar een constatering en een handreiking. ,,We moeten meer dan ooit elkaar helpen. Er zijn kansen, als we het tempo erin houden. En er is vertrouwen nodig.”
Knops ging met opvallend veel nadruk in op de situatie bij Giro. ,,Er zijn heel grote fouten gemaakt. Fouten maken we allemaal, maar hier gaat het om systemen. Dat is onacceptabel en onverantwoordelijk”, doelend op de wijze waarop de Centrale Bank CBCS voor de noodregeling in 2013 en daarna heeft opgetreden, of beter: niet heeft opgetreden.
Mede in verband met de Giroproblematiek heeft de minister de afgelopen weken en maanden veelvuldig in contact gestaan met en bezoek gehad van zijn collega’s uit Willemstad: premier Rhuggenaath (PAR) en de bewindslieden Kenneth Gijsbertha (MAN) en Suzy Camelia-Römer (PIN).
Over de kwestie heeft Knops ook contact met zijn partijgenoot minister Wopke Hoekstra van Financiën. De prijs die Curaçao zal moeten betalen ‘is hoog’. ,,Nederland is niet een soort achtervanger. Hopelijk is dit een echte wake-upcall geweest.”