Hindervergunning Klesch in begin nog gelijk aan PdVSA
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Klesch Group krijgt in verband met de exploitatie van de raffinaderij en olieterminal in het begin nog een hindervergunning die gelijk is aan die zoals deze voor Refineria Isla/PdVSA gold.

kaschikitu3Binnen een paar jaar worden de milieunormen geleidelijk aan opgeschroefd tot internationaal/Europees niveau. Dat verklaarde minister-president Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens een ontmoeting met de pers. ,,Dat is geen verrassing voor Klesch en maakt deel uit van de Government Agreement, waarin de normen zullen worden opgenomen vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving. De milieu-investeringen die daarvoor nodig zijn komen dan volledig voor rekening van Klesch als nieuwe operator, in tegenstelling tot het vorige leasecontract met PdVSA, waarbij overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) voor 50 procent van de vereiste investeringen moest opdraaien.”
Deze aanpak geeft Klesch ‘even de ruimte’, zo motiveert de premier, die er echter op wijst dat er ook niet zoveel tijd is gezien het vonnis dat er ligt. In vervolg op een gerechtelijke uitspraak moet de Curaçaose overheid vanaf 1 september 2020 garanderen dat bij meetstation Kas Chikitu geen overschrijding plaatsvindt van de luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide en fijnstof. De milieunormen moeten niet alleen worden vastgesteld, maar ook worden gehandhaafd.
Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) vraagt - ‘gezien onze reeds jarenlang aangeboden hulp aan de regering inzake het opstellen van een hindervergunning’ - een (digitale) kopie van de ter inzage gelegde hindervergunning. ,,Zodat wij in de korte tijd die nog rest onze bijdrage kunnen leveren aan een hindervergunning die voldoet aan de daaraan te stellen eisen, middels door ons in te dienen commentaar c.q. bezwaarschrift.”
Rhuggenaath gaf gisteren aan dat ‘in versneld tempo’ werk wordt gemaakt van de uitvoering van de afspraken met Klesch. Het geeft volgens de premier iedereen ‘animo’ om te zien hoe Klesch de zaken voortvarend oppakt, mede dankzij de goede medewerking die de groep krijgt van staf en personeel van de raffinaderij.
De verwachting is nog altijd dat de operatie in het tweede kwartaal door Klesch kan worden overgenomen, maar als het aan Curaçao ligt ‘zo spoedig mogelijk’. ,,Dat is naast de werkgelegenheid goed voor de export en daarmee de deviezen van het land”, licht de regeringsleider toe.