Rond de 75 Defensiemedewerkers en kustwachters zijn dinsdagochtend vanaf marinebasis Parera naar Fort Nassau gelopen.

defensiesport Deze prestatieloop (wandelen of rennen) van 3 kilometer vindt elk nieuw kalenderjaar plaats om het jaar collectief sportief te beginnen. Na het startsignaal van de kazernecommandant kapitein-luitenant ter zee Rob Wesdorp vertrokken de deelnemers om 7.15 uur richting Fort Nassau. Eenmaal boven bij het fort aangekomen, kregen de deelnemers een drankje en een pastechi. Ondanks dat er busvervoer vanaf Fort Nassau terug naar de kazerne was geregeld, kozen de meeste deelnemers ervoor om weer wandelend of rennend terug te gaan.
Foto Mitchel Brunings