Reden is overstap naar andere pensioenverzekeraar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bejaardenzorginstelling Birgen di Rosario met 250 personeelsleden en vier locaties is voor de pensioenvoorziening van het personeel overgestapt van de ene verzekeraar naar de andere. walkoutDat heeft voor onrust gezorgd bij het personeel dat gisteren een ‘walk-out’ organiseerde onder leiding van zorgbond CBV. Algemeen directeur Indra Rossen-Lucasius legt uit dat de overstap ten gunste is van de werknemers en dat het elders opgebouwde pensioen behouden blijft en ook gewoon uitbetaald wordt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Omdat het pensioencontract bij de ene instelling afliep, besloot het instituut te informeren naar een betere deal elders en stapte over. ,,Het is geen gemakkelijke beslissing geweest, en we zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben informatie ingewonnen bij de geëigende instanties, offertes opgevraagd en een actuaris ingeschakeld. We hebben alles zo transparant mogelijk gedaan. De werknemers zijn zeker niet gedupeerd en het is juist in het belang van zeker de jongere generatie die net begint met het opbouwen van een pensioen”, zo legt Rossen-Lucasius uit. ,,Het is uiteindelijk een zakelijk besluit geweest over een goede offerte.” De algemeen directeur legt uit dat bij het protest de zorg niet in gevaar is gekomen. Na de walk-out is er overleg geweest met de vakbond en is ook het personeel voorgelicht en uitleg gegeven. ,,Ik vind het jammer dat een deel van het personeel niet inziet dat de stap die we genomen hebben voor hun bestwil is. Wat precies de angst is, is mij ook onduidelijk.” De verscheidene telefoontjes van deze krant naar de voorzitter van de CBV zijn onbeantwoord gebleven. Vandaag zal na werktijd om 18.00 uur het personeel nader ingelicht worden door de bond. Vooralsnog is iedereen weer gewoon aan het werk.