Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Girobank, sinds eind 2013 onder de werking van de noodregeling en daarmee onder beheer van de Centrale Bank CBCS, is gisteren dichtgegaan. Voorlopig tijdelijk, om orde op zaken te stellen en de rust te doen terugkeren.

girobankDe CBCS deelde gisteravond mee dat iedere klant van Girobank tot een maximumbedrag van 10.000 gulden over zijn tegoeden zal kunnen beschikken. Daarmee zou volgens de CBCS meer dan 90 procent van de rekeninghouders over hun volledige tegoed kunnen beschikken. ,,Dit is conform de internationale depositogarantiestandaarden”, aldus de Centrale Bank in een persbericht.
Het was gisteravond iets voor 20.00 uur de eerste mededeling aan het publiek, waar de schrik er goed in zat. Er was gisteren sprake van paniek en een bankrun, bevestigt een ingewijde tegenover het Antilliaans Dagblad. Het is voor het eerst dat dit gebeurt op Curaçao.
Loketten van de verschillende filialen gingen dicht, waarbij rekeninghouders hun geld niet konden opnemen, en ook het internetbankingsysteem werd uit de lucht gehaald. Betaalkaarten in winkels en bij geldautomaten deden het niet meer. Dit had grote consternatie tot gevolg en vooral onzekerheid, omdat er gedurende de dag op geen enkele manier werd gecommuniceerd door Giro en/of door CBCS. De redactie van deze krant werd door verschillende verontruste personen benaderd.
Om het publiek en de klanten van Girobank te informeren zal de CBCS vanochtend om 10.00 uur een persconferentie houden ‘voor verdere toelichting’. De Centrale Bank heeft gisteren ‘vanwege de ontstane onrust’ met betrekking tot Giro de operaties van deze bank ‘bevroren’, zo wordt gemeld in een officiële verklaring. ,,Dit houdt in dat op dit moment geen transacties met of via de Girobank kunnen plaatsvinden. Reden hiervoor is dat de Girobank technisch niet in staat is de toename aan opnames te verwerken en deze opnames onredelijke druk zetten op de liquiditeiten van Giro”, aldus de verklaring. ,,Deze maatregel is genomen in het belang van de rekeninghouders.”
Wat het Antilliaans Dagblad onbevestigd heeft kunnen achterhalen is dat Girobank eerder een schrijven zou hebben gestuurd aan de andere commerciële banken waarin Giro heeft laten weten niet meer deel te nemen aan de zogeheten ‘clearing’. Dat wil zeggen dat cheques die worden getrokken op Giro niet meer zullen worden erkend. Giro-cheques werden dus niet meer uitbetaald. Andere banken gaven dit ook te kennen aan klanten met cheques van Giro.
Vorige week moest de Landsontvanger van de Girorekening naar verluidt een bedrag van 9 miljoen gulden overmaken naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar dit kon niet doorgaan omdat de bank over onvoldoende liquiditeiten beschikt. En zo ging het een en ander als een lopend vuurtje rond. Onder meer vernam deze krant dat brandstofleverancier overheids-nv Curoil een mededeling naar de diverse private pomphouders zou hebben gestuurd met het verzoek om hun betaling niet meer via de bankrekening van Curoil bij Giro te laten lopen, maar bij andere commerciële banken. Mede daardoor kwam Giro met nog meer cashtekort te zitten.
Tegelijkertijd was er dus juist een extra grote vraag aan liquiditeiten, wat de Giro niet aankon en door de CBCS is besloten tot in principe tijdelijke bevriezing.
Op pagina 3
Geen verzoek tot faillissement