Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Meteorologische Dienst (Meteo) heeft een voorzorgsmededeling (code geel) uitgevaardigd voor ruwe zee aan de noordkust van Curaçao. Naar verwachting zullen deze condities in ieder geval tot vandaag gelden.

zeeMeteo legt uit dat deining en/of sterke wind voor ruwe zee aan de kust kunnen zorgen en dat brandingsgolven schade aan kleine vaartuigen kunnen veroorzaken. ,,Door het onder water lopen van kustgebieden kunnen strandfaciliteiten schade oplopen”, zo waarschuwt Meteo ook.
Zeelieden met kleine vaartuigen wordt verzocht om voorzichtig te zijn wanneer zij onder deze omstandigheden gaan varen. Aangezien het onderlopen van kustgebieden mogelijk is, wordt eigenaars van kustfaciliteiten aangeraden om deze, waar mogelijk, te beschermen. Tot slot wordt zwemmers aangeraden voorzichtig te zijn en zich niet ver van de kust te begeven.