Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,U kunt dit beschouwen als een noodkreet namens meerdere collega’s van de medische staf”, begint medisch specialist John-John Schnog een schrijven aan voorzitter Joris Schakel van het Medisch Staf Bureau van het nieuwe ziekenhuis CMC.

F17 CMC weetjes kleuren 4Schnog en zijn collega’s Develter, Griffith, Van der Graaf, Rooijakkers-Van der Wetering hebben begrip voor bepaalde situaties, maar ‘de nog altijd niet opgeloste problematiek rondom het laboratorium en aanverwante transfusieketen’ is volgens de brief dusdanig ernstig, dat het oplossen hiervan de hoogste prioriteit verdient.
De verhuizing naar het Curaçao Medical Center kende veel risico’s, stelt de brief, ‘vele waarover ruim tevoren gewaarschuwd is’. ,,Er zijn, zoals verwacht mag worden, vele problemen op te lossen. Meerdere vormen geen directe bedreiging voor de dagelijkse patiëntenzorg.” Echter de problemen met het lab en transfusieketen moeten direct aangepakt worden.
,,De geplande acute handeling ‘alleen spoed en direct noodzakelijk’ - oftewel ‘niet uitbreiden naar electief’ - is een ingrijpen dat inderdaad directe implementatie verdient. Echter, daar tot nu toe in het CMC reeds op een laag 'pitje' gedraaid wordt, zal er weinig veranderen”, verwachten de genoemde specialisten.
Bovendien is voor een afdeling zoals hemato-oncologie de meeste zorg ‘direct noodzakelijk' maar ook, zoals de meeste beschouwende afdelingen, sterk afhankelijk van een snel functionerende en veilige lab/transfusieketen.
Omdat juist vooral de acute zorg sterk lab/transfusieketen-afhankelijk is, zal het standpunt ‘alleen acuut en direct noodzakelijk’ de zorg niet veiliger maken, vreest Schnog, die er aan toevoegt dat dit enkel misschien ‘de druk wat van de ketel zal halen’.
,,Daarmee is de situatie nu vele malen ernstiger dan die waar wij vandaan komen”, meldt de noodkreet. Op zaterdag was het nog altijd zo dat labuitslagen van opnames op vrijdag pas zaterdag bekend werden. ,,Deze situatie kan geen dag meer zo voortduren. Zonder dat dit besef door alle lagen heen gevoeld wordt, vrezen wij dat de direct noodzakelijke stappen die volgens ons ondernomen moeten worden, niet voldoende zullen volgen.”
Een specialist legt tegenover deze krant uit dat de problemen met meer effort opgelost moeten worden en dat deze niet helemaal op waarde worden geschat, met name door de minister en het ADC.
De ondertekenaars van de brief vinden dat voorzitter Schakel niet alleen verplicht is direct aan de raad van bestuur van het CMC en de inspectie kennis hiervan te geven, maar dat de medische staf naar de gemeenschap toe verplicht is - zoals ook gedaan in de afgelopen maanden in het Sehos - te communiceren. ,,Indien dat niet gebeurt, zullen meerdere stafleden op ieders individuele verantwoordelijkheid naar de patiënt naar buiten toe treden.”
Het Antilliaans Dagblad vroeg Schnog van welke datum dit bericht is, dat inmiddels ook op sociale media is verschenen. De redactie wacht nog op zijn toelichting alsmede op commentaar van overige verantwoordelijke personen en instanties.
Ondertussen is er vanochtend een persconferentie belegd door de directies van het CMC en ADC. Onderwerp is ‘de eerste tien dagen van CMC samen met ADC’.