Van onze correspondent
Den Haag - Een koraal dat in riffen rond Curaçao is ontdekt, blijkt geen invasieve soort te zijn maar een inheemse soort die uit dieper water omhoog is getrokken. Dat meldt Nature Today.

koraal1Het gaat om de soort Cladopsammia manuelensis die door de onderzoeksgroep van Naturalis Biodiversity Center en Carmabi eerder werd aangezien voor een invasieve soort, namelijk de bekende Tubastraea coccinea, of zonnekoraal. De nieuwe soort werd tijdens duiktochten tussen 2014 en 2017 door onderzoekers van Naturalis waargenomen. Aangenomen werd dat het om de T. cocconea ging, eveneens een koraal met opvallende, gele tentakels.
Bij nader onderzoek bleek het om een andere soort te gaan, die normaal op grotere diepten voorkomt. De waarnemingen rond Curaçao stemden overeen met die in de wateren rond Haïti waar het eveneens om de C. manuelensis bleek te gaan.
Volgens Bert Hoeksema, hoogleraar Tropische Mariene Biodiversiteit, die het onderzoek leidde, ‘onderstreept de ontdekking het belang van het inventariseren van koraalriffen’. Verder zegt hij hierover op de site van Nature Today: ,,Als we geen duidelijk beeld hadden gehad van de soorten koraal die hier voorkwamen, hadden we deze inheemse soort misschien aangezien voor invasief koraal. Juist nu koraalriffen wereldwijd onder druk staan, is het belangrijk om te weten dat er ook verplaatsingen van inheemse soorten uit dieper water kunnen voorkomen.”
Dat de koraalriffen onder druk staan heeft te maken met klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en het oprukken van invasieve soorten, zei Hoeksema eerder. Omdat de temperatuur van het zeewater stijgt, en het water meer CO2 opneemt, wordt het water zuurder wat de skeletten van het koraal aantast.
Hoeksema doet onder meer onderzoek naar invasief koraal dat oprukt in de zee rond Curaçao. Dit zogeheten zonnekoraal groeit op boorplatformen in de Cariben, en met het verplaatsen daarvan verspreiden deze soorten zich en vormen een bedreiging voor het inheems koraal. Het invasieve koraal groeit relatief snel en kan zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten.