Veel hebben jaarrekeningen al wel ingediend
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Diverse overheidsentiteiten stellen wel degelijk ‘bij’ te zijn met hun jaarrekeningen en daarom niet te begrijpen dat het College financieel toezicht (Cft) in een lijstje heeft aangegeven dat dit niet het geval zou zijn.

onvsHet Antilliaans Dagblad kreeg gisteren verschillende reacties van directieleden dat hun organisatie naar hun mening onterecht vermeld staat in het ‘Overzicht aan te leveren jaarrekeningen’ behorende bij een brief van het Cft aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Deze krant deed gisteren verslag van de brief en het overzicht.
Onder meer Aqualectra (Integrated Utility Holding), Bureau Telecom & Post (BTP), landslaboratorium Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB) en havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) reageerden. De inhoud van de berichtgeving - lees: het schrijven van het Cft - komt volgens hen niet overeen met de werkelijke situatie.
Ook zij zijn intussen bekend met de brief die Cft-voorzitter Raymond Gradus stuurde aan minister Gijsbertha. Ergens blijkt het niet goed te gaan met de informatievoorziening. ,,Wij denken dat het aan een gebrekkig documentregistratiesysteem ligt”, zegt een topfunctionaris.
Het gaat daarbij om de communicatie tussen de overheidsentiteiten richting het ministerie van Financiën en tussen Financiën en het College financieel toezicht. Het Cft verzoekt de bewindsman in de brief op grond van de artikelen 8, 23 en 24 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) ‘om diverse informatie ten aanzien van de overheidsvennootschappen en de collectieve sector van Curaçao aan te leveren’.
Dit laatste deed het Cft overigens onlangs óók richting de ministers van Financiën van het Land Aruba en ook van het Land Sint Maarten. Het is niet bekend of de overzichten ten aanzien van Aruba en Sint Maarten ook onvolledig zijn. Op Curaçao zou een flink deel niet correct zijn. Aqualectra, BTP, BAB en CPA zijn naar eigen zeggen helemaal bij en ADC heeft 2018 nog niet ingediend, maar - anders dan het Cft-lijstje meldt - 2017 wel.
,,De jaarrekeningen tot en met 2018 staan zelfs op onze website en zijn heus wel ingediend”, wordt gereageerd door het nutsbedrijf. ,,Het is niet de eerste keer dat het op deze manier fout gaat”, zegt een andere organisatie.
,,Kan de krant ‘ambtshalve’ berichten dat bij nader onderzoek is gebleken dat het wel op orde is? Wellicht geldt het ook voor een aantal van de andere entiteiten die in het bericht zijn meegenomen.”
De redactie heeft alle klachten aangehoord en de verschillende entiteiten aldus laten weten: ,,De krant baseert zich op informatie uit een officiële brief van Cft. Jammer dat Cft het kennelijk niet correct heeft en/of dat het ministerie van Financiën de gegevens niet tijdig aanlevert.”
Op vragen hierover van deze krant aan het Cft laat secretaris Ray Thuis het volgende weten: ,,In het kader van zijn wettelijke taak, vraagt het Cft de jaarrekeningen van de overheidsentiteiten op bij het ministerie van Financiën naar de stand van dat moment. Na verzending van onze brief heeft Financiën een aantal van de ontbrekende jaarrekeningen toegezonden. Dat er soms een discrepantie zit tussen wat er al bij het ministerie is aangeleverd en wat nog aan het Cft moet worden doorgestuurd is onvermijdelijk. Een update van de stand van zaken wordt bij de reactie op de volgende uitvoeringsrapportage gegeven.”