Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA wil een jaar langer blijven om ook na 31 december 2019, als het leasecontract eindigt, de Isla-raffinaderij van Curaçao te exploiteren.

pdvsaquevedoDit heeft de topman van Petróleos de Venezuela, tevens minister van Energie, Manuel Quevedo, schriftelijk laten weten aan alle individuele ministers van het kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN). Zo krijgt het Antilliaans Dagblad bevestigd.
Vooralsnog is het standpunt van Curaçao dat niet wordt ingegaan op dit aanbod, omdat met de Amerikaanse Klesch Group afspraken zijn gemaakt over exclusieve onderhandelingen voor de overname van de exploitatie van Isla. Maar ook maken de sancties van de VS tegen Venezuela/PdVSA het onmogelijk om verder nog zaken te doen; de vrijstelling die Curaçaose overheids-nv’s kregen tot medio januari 2020 staat dat niet toe.
Quevedo lijkt deze sanctiemaatregelen te bagatelliseren; feit is dat deze een gezonde toekomst van PdVSA op Curaçao op dit moment onmogelijk maken. Het Venezolaanse olieconcern is al bijna anderhalf jaar niet of nauwelijks in staat gebleken om de raffinaderij in het Schottegat van ruwe olie te voorzien, waardoor de Isla niet produceert. Dit houdt ook verband met de enorme Venezolaanse schulden en het grote risico op beslagleggingen.
De brief van Quevedo is van 31 oktober en gericht aan de leden van de ministerraad in Fòrti. De vertrouweling van president Nicolás Maduro betoogt daarin dat het ‘voor alle partijen goed zou zijn’ om voor het jaar 2020 een nieuw eenjarige contract aan te gaan. Quevedo gaat niet in op de problematiek van de sancties, noch legt hij uit hoe volgens hem PdVSA als operator verder kan.
Op pagina 4
Isla-bonden naar Caracas