Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De keuken van de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) is afgelopen vrijdag door de Inspectie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gesloten. Reden hiervoor: ongunstige hygiënische toestanden.

F11 SDKKRaadsvrouw Lizaima da Costa Gomez, die vaker opkomt voor de gevangenen van het SDKK, geeft aan dat in het ‘geheim inspectierapport van GMN’ over de keuken van SDKK melding wordt gemaakt van kakkerlakken, muskieten en schimmel. Volgens de advocate is de controle bij de gevangenis het directe gevolg van een controle twee dagen eerder bij de supermarkt Best Buy, waar veel vervallen producten, vuile vriezers en beschimmelde etenswaren zijn aangetroffen. De gevangenis doet volgens Da Costa Gomez ook inkopen bij Best Buy. ,,Het is al geruime tijd bekend dat beschadigde producten en producten waarvan de vervaldatum bijna verloopt, goedkoper wordt ingekocht door SDKK. Gebleken is dat er in de betreffende supermarkt vieze vriezers en beschimmelde etenswaren waren.”
De advocate wijst erop dat dit niet de eerste keer is dat er onhygiënische omstandigheden zijn aangetroffen bij de gevangenis. Op 18 december 2018 heeft zij namens enkele gedetineerden een kort geding ingediend tegen het Land Curaçao om urgent iets te doen aan de ‘deplorabele situatie’ in de gevangenis. Met het verzoek wilden verschillende gedetineerden onder andere dat het Land het voedseltekort in SDKK zou oplossen, zodat de gedetineerden voortaan op tijd konden eten en voldoende kwalitatief voedsel zouden krijgen. ,,Er is een structureel tekort aan voedsel en hygiëne, wat onverenigbaar is met het EVRM, de smeekbeden van de gedetineerden waren dan ook om voor het probleem een permanente oplossing te zoeken”, aldus Da Costa Gomez. Het verzoek van de raadsvrouw namens de gedetineerden werd bij vonnis van 13 februari 2019 afgewezen. Het gerecht oordeelde toen dat het Land voldoende aannemelijk had gemaakt dat er geen sprake is van dusdanige onhygiënische omstandigheden. Er zou eveneens geen sprake zijn van een schending van artikel 3 van het EVRM.
,,Na het verzoek van 18 december 2018 zijn we bijna een jaar verder en het voedselprobleem in SDKK is tot de dag van vandaag nog steeds aan de orde. Het probleem is structureel. SDKK kampt ook met een ernstig tekort aan voedselvoorraad”, aldus de advocate, die aangeeft dat zij vrijdag door een groep bezorgde gedetineerden is opgebeld omdat zij niet weten of ze op tijd en überhaupt eten zouden krijgen die dag. ,,Ik weet niet of ze daarna nog hebben gegeten”, aldus Da Costa Gomez.
Op 17 mei 2019 heeft Urny Floran, directeur van SDKK, tijdens een open dag voor de media de gevangenis op zijn best willen laten zien. Fake, zo meent de advocate. ,,Dat was pas fake. Voorts heeft zowel de minister van Justitie en de gevangenisdirecteur herhaaldelijk in de media verklaard dat er geen problemen zijn in SDKK”, aldus Da Costa Gomez. Maar met de controle van GMN afgelopen week blijkt volgens haar dat - in tegenstelling tot wat de directie altijd aangeeft - de situatie allesbehalve perfect is in de gevangenis.