Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verschillende crediteuren kloppen aan de deur van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Eén daarvan is Medicare Curaçao nv, handelend onder de naam Medical Supplies Curaçao.

F03 Schuldeisers SehosDe achterstand is zo groot - ruim een half miljoen gulden - dat het bedrijf besloot tot een spoed-kort geding. Dat diende begin deze week, maar is met twee weken aangehouden. Medicare Curaçao levert al jaren medische en geneeskundige middelen en hulpmiddelen/apparatuur aan het bestaande ziekenhuis. In principe hebben zij de afspraak van 60 dagen krediet, in die zin dat Sehos 60 dagen nadat de factuur is ontvangen, deze betaalt. Dit is overigens in afwijking van hetgeen de facturen melden, namelijk betaling binnen 30 dagen na dagtekening. Maar Sehos houdt zich al een tijd niet meer aan deze afspraak.
De schuld van het ziekenhuis loopt maar op en Medicare raakt door deze wanbetaling zelf in ernstige financiële problemen. Zo wordt het bedrijf op haar beurt door haar leveranciers aangemaand tot betaling en met gerechtelijke incassomaatregelen bedreigd, en heeft Medicare bij de bank haar volledige kredietfaciliteit gebruikt. De onderneming kan ook minder bestellingen plaatsen bij leveranciers en is naar eigen zeggen zelfs genoodzaakt haar bedrijfsactiviteiten in te krimpen.
Dit is al de vijfde keer dat Sehos door Medicare in kort geding moet worden aangesproken. De eerste keer resulteerde dat in het vonnis van 3 februari 2016, gevolgd met uitspraken in mei 2016 en oktober 2017. In mei 2018 werd een vierde kort geding ingediend, maar omdat het ziekenhuis het verschuldigde bedrag en alle kosten heeft betaald, werd de vordering ingetrokken.
Maar opnieuw is er een grote achterstand in de betaling. Op het moment bedraagt de schuld ruim 507.000 gulden; dat zijn facturen die teruggaan tot begin februari dit jaar en lopen tot en met eind juli. De leveringen/facturen over de periode daarna tot en met 11 september bedragen bijna 55.000, waardoor het totaal komt op 562.000 gulden.
Volgens de facturen wordt Sehos een rente verschuldigd van 2 procent per maand indien de factuur niet tijdig wordt betaald. Ook wordt in dit geval 15 procent incassokosten in rekening gebracht. Medicare wenst de rente, aan de hand van vaste rechtspraak, te verminderen tot 1,5 procent per maand en de incassokosten ingevolge het procesreglement tot 10.000 gulden. Zoals gezegd is de zaak aangehouden tot 14 oktober, maar door de structurele tekorten zijn er meer schuldeisers die zich nadrukkelijk melden bij Sehos. Dit gebeurt met extra klem gezien de geplande transitie van het ziekenhuis naar Curaçao Medical Center (CMC) per medio november dit jaar.
Sehos geeft al tijden aan dat een kostendekkende exploitatie op basis van de oude tarieven en budgetkorting niet mogelijk is en dat aanpassing van tarieven door de overheid jarenlang - tot en met nu - is uitgebleven. Daardoor was Sehos zelfs gedwongen geld te lenen voor de financiering van de patiëntenzorg.