Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal in het najaar van 2019 en in het voor- en najaar van 2020 gedurende langere tijd aanwezig zijn op Curaçao om de Curaçaose ex-studenten bij te staan en te adviseren over hun studieschulden in Nederland.

duoDat staat in een brief die de Nederlandse minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven (D66), onlangs stuurde naar de Curaçaose Onderwijsminister, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). ,,De debiteuren (studenten die hun studieschuld nog moeten aflossen, red.) die na het afronden van de studie in het tweede jaar van de aanloopfase zitten, zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor een plenaire voorlichtingssessie. Doel van deze sessies is de debiteuren goed voor te lichten over de start van de aflosfase en de sociale aflossingsmogelijkheden die er zijn. De voorlichtingssessies zijn specifiek voor de startende debiteuren, maar ook debiteuren die al in de aflosfase zitten kunnen deelnemen”, zo schrijft Van Engelshoven.
Daarnaast is aan oud-studenten op Curaçao die problemen hebben met het aflossen van hun studieschuld een brief gestuurd waarin zij in oktober en november van dit jaar uitgenodigd worden voor een gesprek bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), ‘om samen een oplossing voor het probleem te vinden’.
Ook toekomstige studenten zullen in samenwerking met SSC en scholen voorlichting krijgen in plenaire informatieavonden. Daarbij zal ook duidelijk aangegeven worden dat het bij DUO gaat om een studielening die altijd terugbetaald moet worden.
Overigens geeft de Nederlandse minister in reactie op een klacht van Alcalá-Wallé aan dat het probleem van DigiD opgelost is omdat sinds kort mensen die ooit in Nederland ingeschreven zijn geweest en nog een BSN-nummer hebben, vanuit het buitenland een DigiD kunnen aanvragen of heractiveren. DigiD is een soort digitaal paspoort voor Nederlandse overheidsinstanties. Van Engelshoven: ,,Dit biedt de mogelijkheid om (weer) van ‘Mijn DUO’ gebruik te maken.” Overigens is er speciaal voor Antilliaanse studenten een e-mailadres in het leven geroepen waar persoonlijke vragen gesteld kunnen worden, te weten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Volgens de Curaçaose minister wordt verder de draagkrachtmeting van debiteuren binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk (althans wat betreft Curaçao) niet gelijk gehanteerd. Hierover stelt de Nederlandse minister: ,,Ik hecht er uiteraard aan dat de draagkrachtmeting binnen het Koninkrijk gelijk wordt gehanteerd, en ben daarom benieuwd naar wat er in de door u geschetste situaties precies is voorgevallen.” Zij legt verder uit dat bij het bepalen van de draagkracht van een (oud-)student uitgegaan wordt van het inkomen van de oud-student zelf en dat van een eventuele partner. ,,DUO vraagt de inkomens van debiteuren periodiek op bij de Belastingdienst van Curaçao om proactief de draagkracht vast te stellen. Als de Belastingdienst van Curaçao die gegevens nog niet kan vaststellen, vraagt DUO de debiteuren om die gegevens zelf in te sturen”, zo voegt Van Engelshoven eraan toe. ,,Bij betalingsachterstanden kan een DUO-medewerker op basis van de specifieke persoonlijke situatie van een (oud-)student in onderling overleg tot een aangepaste afspraak komen. Het is daarom van belang dat (oud-)studenten met betalingsachterstanden altijd contact opnemen met DUO.”
Mocht het zo ver komen dat er niet wordt afbetaald, dan worden er deurwaarders ingeschakeld. De Nederlandse minister hierover: ,,In 2017 is afgesproken dat er onder een inkomen van 1.550 gulden per maand geen beslag wordt gelegd, mits de debiteur de deurwaarder openheid van zaken heeft gegeven met betrekking tot het inkomen. Dit basisproces is gelijk voor alle (oud-)studenten. Ik vind het belangrijk dat dit op een voor de debiteur behoorlijke manier gebeurt. In uw brief geeft u aan dat de praktijken die de deurwaarder op Curaçao hanteert om urgente aandacht en een diepgaand onderzoek vragen. Als blijkt dat de deurwaarder zich niet aan de lokale wet- en regelgeving én de gemaakte afspraken houdt, zal zeker worden opgetreden.”