Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Cessantiafonds kan in gevaar komen als de Isla-raffinaderij de deuren zou moeten sluiten. Dat stelt de Raad van Advies (RvA) vast bij de begroting.

rvaHet Cessantiafonds is een waarborgfonds waarbij een werknemer recht heeft op een eenmalige uitkering als hij niet door schuld ontslagen wordt. Als de werkgever deze uitkering niet kan betalen, staat de regering hiervoor garant.
Maar de regering loopt liever niet vooruit op een mogelijke sluiting van de raffinaderij en de gevolgen daarvan voor het Cessantiafonds: ,,Er is een intensief proces lopende in verband met het verloop van het leasecontract met de huidige partner PdVSA. Onder verantwoordelijkheid van Refineria di Kòrsou (RdK) wordt gezocht naar een volgende contractpartner vanaf 2020. De uitkomst van dit proces is ten tijde van de indiening van de begroting 2020 nog niet bekend en kan ook niet met zekerheid worden voorzien.”
Het proces kent een aantal risico’s, waarvoor verschillende scenario’s worden voorbereid om deze risico’s zo veel mogelijk te kunnen mitigeren. Aangezien het scenario’s zijn, en de uitkomst nog niet kan worden voorzien, kunnen hiervoor niet vooraf specifieke cijfermatige voorzieningen worden getroffen in de begroting, zo vervolgt de regering, die stelt dat mocht het scenario van sluiting zich voordoen, dit verwerkt moet worden in een suppletoire aanpassing van de begroting.
De RvA stelt: ,,In het geval van discontinuering van de olieraffinaderij per 1 januari 2020 zou het kunnen dat in een keer een significant beroep gedaan wordt op het Cessantiafonds. Dat kan tot gevolg hebben dat het fonds een tekort zal vertonen. Voor de toekomstige verplichtingen waaraan de SVB dan niet uit het Cessantiafonds kan voldoen, staat het land garant.”